LO-förbundens gemensamma krav klara

LOs representantskap har slagit fast LO-förbundens gemensamma krav inför den kommande avtalsrörelsen.
Publicerad:

Representantskapet beslutade under måndagen att LO-förbunden ska samordna avtalskraven. Bland de gemensamma kraven finns följande.

∙ LO-förbunden vill begränsa möjligheterna till visstidsanställning. Idag kan olika former av visstidsanställningar staplas på varandra och pågå upp till fem år. Detta vill LO-förbunden begränsa till maximalt två år.

∙ Ett förbundsgemensamt agerande i syfte att motverka de könsmässiga löneorättvisorna föreslås också. Ett särskilt utrymme ska tilldelas avtalsområden med stor andel kvinnor och lågavlönade.

∙ LO-förbunden ställer också krav på förbättringar i avtalsförsäkringarna. Bland annat vill LO att den som drabbas av en arbetsskada ska få 100 procentig ersättning för inkomstförlusten redan från den första sjukdagen.

LOs styrelse kommer att siffersätta lönekraven den 5 september.

LOs representantskap, som består av 100 ledamöter, är LOs högsta beslutande organ mellan kongresserna och träffas två gångar per år.

Uppdaterad: