LO säger ja till nytt försäkringsavtal

LOs styrelse godkände på måndagen förslaget till nytt försäkringsavtal mellan LO och Svenskt Näringsliv. Avtalet berör drygt en miljon arbetare och innebär bland annat rätt till 100 procent av lönen från första dagen vid arbetsskada, höjd kompensation vid sjukersättning och bättre pensionsvillkor för gravida.
Publicerad:

– Avtalet präglas av omsorg om dem som skadar sig på jobbet, dem som inte längre kan arbeta på grund av sjukdom och de gravida vars arbetsförhållanden hindrar dem från att arbeta under hela graviditeten, säger Per Bardh, LOs avtalssekreterare.

I dag får den som skadar sig i jobbet och sjukskrivs kortare tid än femton dagar, bara 80 procent av lönen under de två första veckorna. Först därefter träder den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen – TFA – in som ersätter de återstående 20 procenten av lönen.

– Med det nya avtalet ersätts den anställde fullt ut från första sjukdagen, oavsett sjukskrivningens längd. Enskilda arbetare som skadas ska inte tvingas att själva bära det ekonomiska ansvaret för olyckor på arbetsplatsen, säger Per Bardh.

En annan förbättring är att graviditetsersättning för den som inte kan jobba ända fram till förlossningen blir pensionsgrundande, på samma sätt som föräldrapenningen är i dag. Det kan handla om 1000-tals kronor mer i månaden som avsätts till den kommande pensionen.

Nytt är också att arbetare som tidigare haft en årslön över taket på 321 000 kronor och inte längre kan jobba utan beviljas sjukersättning – tidigare förtidspension – i framtiden kommer att få ersättning även för den del av lönen som överstiger taket.

I avtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv ingår också en avsiktsförklaring att tillsammans försöka finna former för en mer dynamisk arbetsmarknad. LO vill se lösningar som förstärker de enskilda arbetstagarnas kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv vill försöka finna lösningar som ger arbetsgivarna tillgång till den bäst lämpade personalen.

– För att ha en stark ställning och efterfrågas på arbetsmarknaden är det viktigt att arbetstagare kan vidareutvecklas i jobbet eller erbjudas utbildning inom områden som är mera efterfrågade. Den som skadas på arbetet måste dessutom erbjudas snabb och relevant rehabilitering. Det hoppas jag kunna uppnå i det arbete som vi nu ska inleda med Svenskt Näringsliv, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

Uppdaterad: