”Varannan byggnadsarbetare är rädd för att gå till jobbet”

Debattartikel publicerad på DN-debatt den 7 november.
Publicerad:

Finns det något pris på liv och hälsa? Det borde vara en självklarhet att ingen ska utsättas för risker att skadas eller sätta livet till i ett modernt arbetsliv. Det dör i snitt en byggnadsarbetare i månaden på sina arbetsplatser och vi ser inget stopp. Nu får det vara nog! Vi måste också från branschens sida själva ta ett ansvar för arbetsmiljön, i synnerhet då regeringen inte tar frågan på allvar. Vi i Byggnads kommer därför att driva kravet i avtalsrörelsen att alla byggföretag måste inneha en arbetsmiljöcertifiering för att få verka på byggmarknaden. Detta skriver Hans Tilly, Förbundsordförande i Byggnads och Torbjörn Johansson, Avtalssekreterare i Byggnads på DN-Debatt idag.

Läs artikeln i sin helhet och följ även debatten på DN:s hemsida:

Här följer några utdrag och kraven från debattartikeln:
En undersökning bland Byggnads medlemmar som vi låtit Novus-opinion göra visar att varannan byggnadsarbetare är rädd för att gå till jobbet. Det framgår också i undersökningen att en tredjedel har blivit sjukskrivna som följd av en olycka på jobbet. Hela 47 procent tycker att säkerhetsinformationen från sin arbetsgivare inte är tillräcklig. I vilken annan bransch eller yrkeskår skulle det vara acceptabelt att i så stor utsträckning vara rädd att gå till jobbet, bli sjukskriven eller dö på grund av dålig arbetsmiljö? Bara under 2010 ledde 3 033 arbetsolyckor till sjukskrivning inom byggbranschen. Sjukskrivningar till vilket pris? …

Nu gör vi något som vi själva kan påverka. Pengar är viktigt, men än viktigare är rätten till ett liv och en god hälsa. Vi i branschen tar frågan på allvar – samtidigt som vi också kräver att regeringen ska ta sitt ansvar– så kommer vi från Byggnads nämligen i kommande avtalsrörelse driva krav på införande av en arbetsmiljöcertifiering, med förslag på följande innehåll:

• Alla företag måste uppfylla nedanstående punkter för få en arbetsmiljöcertifiering och för att därigenom överhuvudtaget få verka som företag i byggbranschen.

• Certifieringen ska gälla i alla kollektivavtal och vid alla offentliga upphandlingar, anbud och avtal, vilka annars hävs där certifiering saknas.

• Skyddsombudsutbildning i 14 dagar för arbetstagare och ledning ska ha genomgåtts.

• Nytt utbildningsprogram inom skydds- och arbetsmiljö för alla anställda och företagsledning – med ett grönt kort som behörighet för att få beträda arbetsplats.

• Tekniska krav för maskiner och verktyg måste vara uppfyllda.

• Händer det en allvarlig olycka kan företaget, om utredning visar skuld, bli av med sin certifiering och företaget måste då komma in med en ny ansökan.

• En avgift i procent efter vinst ska betalas in till en arbetsmiljöfond – förvaltad av fack och arbetsgivare där medel går till regional skyddsombudsverksamhet och forskning.

• Företag ska vara ansluten till en branschföretagshälsovård, exempelvis enligt gamla bygghälsan.

Uppdaterad: