Byggnader som rasar innebär livsfara för Sveriges byggnadsarbetare

I dagens DN Debatt skriver fyra professorer om att konstruktioner kollapsar och att Sverige håller på att utvecklas till ett byggnadstekniskt u-land. Byggnads ser väldigt allvarligt på denna utveckling och har vid tidigare tillfällen krävt att det tillsätts en kommission. 

Publicerad:

Den 25 maj rasade ett nästan färdigt hus i Ystad. Byggnads gick då ut och krävde att det skyndsamt skulle tillsättas en oberoende kommission genom Arbetsmiljöverket med relevant expertis. Byggnads framhöll att det var oerhört allvarligt med vad som kunnat hända; många byggnadsarbetare, boende och hyresgäster hade kunnat få sätta livet till. En stor katastrof som drabbat tredje person hade kunnat ske och kan också komma att ske på andra byggen, om det är undermåligt material som visar sig varit felet.

Det är en fara med billiga byggvaror som inte svarar upp mot säkerheten. Säkerheten måste alltid gå först – något annat är inte acceptabelt. Det handlar om en trovärdighet för hela byggbranschen. Det handlar kort och gott om att bry sig om våra byggnadsarbetare och alla människor som vistas i hus.

– Det är bra att experter och professorer vid våra tekniska högskolor går ut i debatten och lyfter en sådan viktig fråga som att vi måste ha säkra konstruktioner när vi bygger i Sverige. Det är skrämmande att Sverige är på väg att bli ett byggnadstekniskt u-land. Det riskerar att leda till fler dödsolyckor och drabba, inte bara byggnadsarbetare, utan också den allmänhet som ska bo och vistas i hus och lokaler, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

– Tyvärr finns det flera exempel på att olyckor har kunnat ske på grund av undermåligt byggmaterial. Jag är övertygads om att en stor orsak är att dagens byggen sker med många underentreprenörer inblandade och då är det ingen som tar helhetsansvaret. Till detta kommer också stress och högt uppdrivet tempo, fortsätter Johan Lindholm

– Byggnads genomför imorgon en arbetsmiljöhearing om situationen med arbetsmiljön på byggarbetsplatser. Självklart kommer även detta område att vara något som vi kommer att diskutera då, avslutar Johan Lindholm

Länk till inbjudan om arbetsmiljöhearingen [länk borttagen] 

Kontakt: Kommunikationschef Matz Larsson, 0706-813702

Uppdaterad: