Byggnads kommenterar bostadsfrågorna i höstbudgeten

Regeringen fullföljer sin politik att inte göra någonting åt bostadsbristen och behoven av energieffektiviseringar av våra bostäder, säger Johan Lindholm, ordförande i Byggnads, i en kommentar till regeringens höstbudget.
Publicerad:

Byggnads noterar att det inte kommer några förslag i regeringens höstbudget för att tackla de stora utmaningarna på det bostadspolitiska området:

- Det byggs hälften så många bostäder som borde byggas.

- En halv miljon bostäder i våra miljonprogramsområden behöver upprustas och

- Det behövs ordentliga energieffektiviseringar i våra bostäder för att Sverige ska nå klimatmålen 2020 och 2050.

Regeringens stora satsning i årets budget är att underlätta andrahanduthyrning av bostadsrätter där man i praktiken inför marknadshyror.

Regeringen subventionerar andrahandsuthyrning av bostadsrätter genom att göra en stor del av hyran skattefri. Samtidigt vill regeringen inte lägga en krona för att stimulera byggande av hyresrätter. Det är en märklig prioritering, säger Johan Lindholm.

Regeringen konstaterar att ungdomar är en grupp som har särskilt svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, men nöjer sig med att konstatera att de generella åtgärder regeringen vidtagit för att förbättra bostadsmarknaden även gynnar unga. Regeringen konstaterar att det råder en utbredd och bestående bostadsbrist på studentbostäder i storstadsregionerna.

Trots denna insikt om det besvärliga läget för ungdomar och studenter väntar bara regeringen på att marknaden ska fungera, kommenterar Johan Lindholm.

När det gäller den viktiga frågan om energieffektivisering av våra bostäder för att nå klimatmålen vill regeringen stimulera forskning.

Mer forskning behövs, men redan nu vet vi vilka åtgärder som behövs. Regeringens passivitet på klimat- och energiområdet gör bara att klimatmålen blir ännu svårare att nå, avslutar Johan Lindholm.

Uppdaterad: