Byggnads kommenterar Socialdemokraternas skuggbudget

I dag har Socialdemokraterna presenterat sitt alternativ till regeringens budgetproposition. Byggnads ordförande Johan Lindholm tycker att det är bra att budgeten lägger stort fokus på en kraftfull politik för full sysselsättning och att ungdomarna prioriteras. Däremot saknas en rejäl satsning för att få igång bostadsbyggandet.
Publicerad:

 

- Den borgerliga regeringen har under många år haft en politik som lett till stora klyftor i samhället samtidigt som utanförskapet och arbetslösheten har ökat. Speciellt allvarligt är det att Sverige har en av den högsta ungdomsarbetslösheten i Europa. Därför är det bra att vi nu får en alternativ politik som lägger stort fokus på full sysselsättning, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

 

- Det är viktigt att socialdemokraterna är tydliga med att ingen ung person ska vara arbetslös mer än 6 månader och att Fas 3 ska avvecklas. Byggnads har länge krävt att FAS 3 ska ersättas med riktiga jobb, säger Johan Lindholm.

 

- Det är också bra att avgiften till arbetslöshetsförsäkringen sänks och att arbetslöshetsavgiften avskaffas. Taket höjs från dagens nivå på 18 700 kronor i månaden till ungefär 25 000 kronor vilket är en bra bit på väg för att återställa a-kassan till den försäkring den ska vara, menar Johan Lindholm.

 

Socialdemokraterna föreslår en byggbonus på en miljard till byggande av studentlägenheter och små lägenheter.

 

– Det är positivt att socialdemokraterna vill satsa på bostäder för ungdomar och studenter, säger Johan Lindholm. Men det här räcker inte. Bostadsbristen beror på att det under många år har byggts hälften så många bostäder som behövs. Nu krävs det krafttag för att på sikt komma i balans.

 

Socialdemokraterna föreslår också ett Miljöprogram för Miljonprogrammet för att klara de omfattande renoveringar som krävs. Partiet föreslår kreditgarantier med en ram på totalt 20 miljarder.

 

– Vi tycker att partiet tydligare borde se kopplingen mellan energieffektiviseringar och hur Sverige ska nå de klimatmål som Riksdagen har satt upp, säger Johan Lindholm. Våra fastigheter förbrukar 40 % av all energi och till 2050 ska energiförbrukningen i våra bostäder halveras. Det är positivt att socialdemokraterna föreslår kreditgarantier för hyresfastigheter men för många fastighetsägare är det svårt att få lån och då kommer de här kreditgarantierna inte att räcka till. Byggnads har föreslagit energisparlån till låg ränta men det viktiga är att det händer något. Nu sitter regeringen bara på läktaren och tittar på, avslutar Johan Lindholm.

 

 

 

Uppdaterad: