Majoritet vill ha ny lag om vinster i välfärden

Vinsterna från skattefinansierad vård, skola och omsorg ska återinvesteras i verksamheten. Det tycker svenska folket enligt en undersökning som 6F – fackförbund i samverkan låtit Novus genomföra.
Publicerad:

Debattartikel publicerad i GP, måndagen den 1 oktober:

Tre av fyra svenskar (77 procent) ger i undersökningen sitt stöd till en lag som innebär att alla vinst i skattefinansierad vård, skola och omsorg ska återinvesteras i verksamheten. Endast 12 procent tycker att det är ett ganska eller mycket dåligt förslag. Resultatet ligger helt i linje med LO-kongressens beslut om att en non-profitprincip ska vara rådande och att överskott i verksamheterna ska återinvesteras och komma medborgarna till del.

Även borgerliga väljare vill ha lagstiftning på området. 60 procent av de moderata väljarna, 65 procent av de folkpartistiska, 50 procent av de centerpartistiska och 66 procent av de kristdemokratiska väljarna tycker att en lag som innebär att all vinst i den skattefinansierade välfärden ska återinvesteras i verksamheten är ett ganska eller mycket bra förslag. Den socialdemokratiska ledningen får också i denna undersökning ett inspel. Hela 92 procent av S-väljarna är för en lagstiftning.

Välkommet initiativ
Nu ska regeringen utreda vilka krav som ska ställas på företag som bedriver skattefinansierad verksamhet. Det är ett välkommet initiativ för alla oss som tycker det är självklart att våra skattepengar ska gå till välfärdstjänster och inte till vinst. Frågan är vad utredningen ska innehålla – och om den kommer att leverera något som ligger i linje med vad svenska folket och de egna väljarna tycker. Finansmarknadsminister Peter Norman nämner en "eventuell etisk kod". Men att en sådan kod, hur finurligt den än utformas, skulle sätta stopp för eller ens hejda företagens vinstuttag känns som en utopi.

Norman säger också att han "tycker att det är viktigt att utredaren reder ut vad det är som har gjort att det har blivit en koncentration kring riskkapitalbolag inom den här sektorn trots att det inte var avsikten från början."

Uttalandet visar på en oroväckande naivitet från regeringens sida. Flera forskare och debattörer har redan pekat på det faktum att vinstmarginalerna inom vård och omsorg generellt sett är högre än inom andra svenska företag. I en färsk undersökning från SCB visar det sig att företagen inom välfärden är dubbelt så lönsamma som genomsnittet inom det privata näringslivet. Dessutom är denna verksamhet konjunkturokänslig.

Stor tillväxtpotential
Ur investerarnas perspektiv betraktas den svenska omsorgssektorn som en stabil och välfinansierad marknad med stor tillväxtpotential. Staten pumpar in pengar i företagen, som sedan kan driva verksamheten efter eget tycke och slutligen välja vad de ska göra med vinsten. Krav på att pengarna ska återinvesteras i verksamheten saknas. Kort sagt: att omsorgssektorn är en guldkalv för riskkapitalbolagen borde inte vara någon överraskning för finansmarknadsminister Peter Norman.

Nyligen har Vårdföretagarna presenterat sina egna siffror. De visar att allt fler vårdföretag går med vinst och att fler också kan tänka sig att dela ut vinsten till sina ägare. I år vill 44 procent dela ut överskott. Förra året var motsvarande siffra 29 procent.

Utvecklingen går således i snabb takt, helt emot den folkliga opinionen. Att regeringen nu tar små steg för att blidka kritiken är föga överraskande. Den utredning som nu ska ske känns misstänkt mycket som ett i raden av många taktiska utspel från regeringens sida.

Enorma hål att fylla
Att det finns enorma hål att fylla inom skola, vård och omsorg känner rimligtvis även regeringen till. Hur den i ett sådant läge kan tillåta att stora summor hamnar i ägarnas fickor, ofta i skatteparadis, i stället för att anställa fler och höja kvaliteten är ett stort mysterium. Eller är det så att den verkligen tror att pengarna räcker till mer välfärd om en del av pengarna går till vinst i stället för till verksamhet?

Vi inom 6F instämmer i svenska folkets syn på saken: att plocka ut vinst från verksamheter som finansieras via skattsedeln ska inte vara tillåtet. Därför ger vi vårt fulla stöd till en lag som innebär att all vinst i skattefinansierad vård, skola och omsorg ska återinvesteras i verksamheten.

6F – Fackförbund i samverkan
Janne Rudén, förbundsordförande Seko
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads
Lars Lindgren, förbundsordförande Transport
Hans Öhlund, förbundsordförande Fastighets
Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna
Jonas Wallin, förbundsordförande Elektrikerna

Uppdaterad: