Skandalen vid Skatteverket

Den härva som nu rullas upp vid Skatteverkets bygge i Sundbyberg, Stockholm , kan inte beskrivas på annat sätt än en ren och skär skandal. 17 av 27 arbetstagare som Byggnads tillsammans med Sveriges Byggindustrier undersökte saknade laglig rätt att arbeta i landet och 7 stycken arbetstagare synes dessutom ha förfalskade LNA-kort som visar huruvida man har rätt att arbeta i Sverige eller ej. Dessutom har det visat sig att arbetstagarna inte har erhållit lön och andra ersättningar som de är berättigade till.
Publicerad:

- Skandalen vid Skatteverkets bygge åskådliggör exploateringens fula tryne av migrerande arbetskraft från tredje land. Detta har möjliggjorts av en passiv regering som har begagnat sig av en strutsmentalitet till mötande av den massiva fackliga kritik av nuvarande regelsystem som likt en schweizer ost är full av hål, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Den svenska regeringen har ett direkt ansvar för den uppkomna situationen då regeringen konsekvent förhållit sig passiv när det gäller att stärka arbetstagarnas rättigheter. Sverige skulle senast den 20 juli 2010 ha infört ett direktiv, (sanktionsdirektivet 2009/52) angående solidaransvar som innebär att huvudentreprenören eller de entreprenörer som kände till att underentreprenören begagnade sig tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet kan hållas ansvarig för bristande betalningar.

- Regeringen har vid flertal tillfällen visat på en ovilja att införa EU lagstiftning som förbättrar situationen för utsatta arbetstagare. Däremot är regeringen inte sen med att via tvivelaktiga EU-rättsliga resonemang inskränka fackliga rättigheter, fortsätter Johan Lindholm.

- Det är hög tid att regeringen lyssnar till Byggnads konkreta förslag till förbättringar för att minimera risken för att denna skandal ska upprepas. Därför vill jag uppmana regeringen till följande åtgärder avslutar Johan Lindholm;

* att arbetsplatserbjudandet erhåller en stärkt rättslig ställning där erbjudandet som behandlats av Migrationsverket och som den fackliga organisationen har yttrat sig över ska vara bindande civilrättsligt.

* att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att utföra förhands- och efterkontroller för att utbetald lön och skatt följer anställningsavtalet.

* att företag som missbrukar systemet ska vidkännas tydliga sanktioner i form av kraftigt höjda sanktionsavgifter där maxbeloppet om ett basbelopp avskaffas och utökas

* att straffskalan för den som har en utländsk arbetskraft i tjänst, fastän personen i fråga ej har föreskrivet arbetstillstånd, ska fängelse kunna utdömas i upp till två år och vid grovt brott ska fängelse utdömas lägst till sex månader och högst fyra år.

* att arbetstagare som träder fram och söker hjälp inte ska riskera utvisning.

* att regeringen implementerar sanktionsdirektivet 2009/52 med huvudentreprenöransvar

* att regeringen även inför ett huvudentreprenöransvar för EU/EES medborgare

Kontakt:
Johan Lindholm, ordförande Byggnads, 0703-066540
Matz Larsson, kommunikationschef Byggnads: 0706-813702

Uppdaterad: