Sveriges Byggindustriers inställning till lag om bemanning förvånar

BI påstår att den nya lagen om bemanning slår hårt mot byggföretagen. De menar att när EU:s bemanningsdirektiv blir en del av svensk rätt slår detta hårt mot de svenska byggföretagen. Sverige försämrar möjligheterna för utländska bemanningsföretag att verka inom byggbranschen och byggarbetsplatserna riskerar att bli ännu mer utsatta för konflikter.
Publicerad:

Byggnads har en helt annan uppfattning än BI och välkomnar den nya lagen. Det är förvånande att BI inte eftersträvar att konkurrensneutrala villkor ska gälla för alla byggbolag verksamma i Sverige.

 

– Det är inte bara en beklaglig hållning som BI intar när de avvisar en lagstiftning som syftar till att behandla företagen och arbetstagarna lika oavsett om de kommer från Sverige eller något annat EU land. Det är även en kontraproduktiv hållning som slår mot seriösa företag som vill konkurrera med kvalitet istället för undermåliga arbets- och anställningsvillkor, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

 

– Hårt arbetande byggnadsarbetare som står sida vid sida på byggena ska tillförsäkras samma villkor oavsett om de är anställa av ett bemanningsföretag eller anställda av byggbolaget direkt. Detta är en självklarhet och grundbult för Byggnads som vi aldrig kommer att överge, fortsätter Johan Lindholm

 

Så som den nya bemanningslagen är utformad där man ytterst med hjälp av stridsåtgärder har möjlighet att teckna kollektivavtal med ett bemanningsföretag följer den svenska modellen.

 

– Regeringen har hörsammat våra fackliga krav på hur implementeringen av bemanningsdirektivet skulle gå till och jag kan konstatera att regeringen har följt direktivets bestämmelser vid införlivandet av direktivet i svensk lagstiftning – menar Johan Lindolm.

 

– Alla har att vinna på att en likabehandling via kollektivavtal görs möjligt oavsett om företaget är svenskt eller utländskt, avslutar Johan Lindholm

 

Uppdaterad: