Välkommen ut i bodarna!! - Byggnads kommenterar att Lex Laval ska utvärderas.

– Det är hög tid att regeringen tillsätter en Lavalutredning. Byggnads medlemmar har länge levt i en verklighet med sviterna av en bristande arbetsmarknadspolitik värd namnet, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.
Publicerad:

– Våra politiker är välkomna ut och studera hur arbetsförhållandena faktiskt ser ut i verkligheten. Vi som är verksamma i byggbranschen har sedan länge kunnat konstatera att Lex Laval har skapat en ohållbar situation på arbetsmarknaden där människor blir utnyttjade, fortsätter Johan Lindholm.

– Utredningen borde också se på vilka effekter som en utökad låglönekonkurrens får på den svenska arbetsmarknaden. Jag efterlyser också en utveckling av hur Lavallagen kan kombineras med Sveriges internationella åtaganden, som ILO-konventioner om hur arbetsmarknaden ska fungera, säger Johan Lindholm.

– Jag utgår ifrån att den parlamentariska utredningen kommer att arbeta i nära samråd med parterna på arbetsmarknaden. Det är trots allt Byggnads och andra förbund som ser de problem som lagstiftningen skapar i våra medlemmars vardag och arbetsliv, avslutar Johan Lindholm.

Uppdaterad: