Byggnads: Månadsrapportering är ett bra komplement till huvudentreprenörsansvar

Byggnads har tillsammans med Sveriges Byggindustrier drivit frågan om införandet av en enkel månadsrapportering av utbetalade löner till Skatteverket som ett komplement till det huvudentreprenörsansvar som nu arbetas fram inom ramen för avtalet. Det är önskvärt eftersom byggbranschen är hårt utsatt för skattefusk, dåliga arbetsvillkor och svartarbete. Länge har både regeringen och Svenskt Näringsliv varit emot månadsrapportering men nu har plötsligt SN ändrat uppfattning och stöder vårt förslag. Byggnads välkomnar helomvändningen.
Publicerad:

- Det är glädjande, månadsrapportering behövs som ett komplement till huvudentreprenörsansvaret. Det har kanske gått upp för fler nu att byggbranschen är extra utsatt av fusk, skattebrott och oseriösa företag som struntar i arbetsmiljön och som sätter konkurrensen ur spel och utnyttjar människor för att kunna erbjuda lägsta pris. Vi får inte glömma att vi måste lösa ansvarsfrågan också och inte bara lägga allt krut på kontrollsystem. Ett huvudentreprenörsansvar är minst lika viktigt för att vi på allvar ska skapa ordning och reda i branschen, säger Johan Lindholm ordförande för Byggnads.

- I nuläget förvaltar vi bara och ett huvudentreprenörsansvar skulle vara ett utmärkt sätt att istället utveckla och stärka den svenska modellen och våra kollektivavtal, avslutar Johan Lindholm.

 

Uppdaterad: