Huvudentreprenörsansvaret har stort folkligt stöd

Byggnads förslag att modernisera kollektivavtalet med ett huvudentreprenörsansvar för att motverka skattefusk, jobbtrafficking och lönedumpning i byggbranschen har ett brett folkligt stöd. En färsk Sifo-undersökning visar att 8 av 10 tycker att ett huvudentreprenörsansvar ska införas i kollektivavtalet. Förslaget har också ett starkt stöd bland byggföretagen. Mer än hälften av Sveriges små- och medelstora byggföretag vill se ett huvudentreprenörsansvar införas.
Publicerad:

- Arbetsgivarsidan pratar ofta om att våra kollektivavtal behöver moderniseras. Det är precis vad ett huvudentreprenörsansvar handlar om. Att se till att huvudentreprenören tar ansvar för att kollektivavtalet och gällande lagar efterlevs på hela bygget. Det borde vara en självklarhet, säger Johan Lindholm Byggnads ordförande.

- Byggnadsarbetare har sedan länge sett hur deras bransch har förändrats. Det råder en enorm frustration över att arbetskamrater förolyckas för att man äventyrar arbetsmiljö och bra villkor i jakten på lägsta pris. Seriösa byggföretag har också tröttnat på att konkurrera med skumraskföretagen. Nu börjar även svenska folket se konsekvenserna av en oreglerad arbetsmarknad där människor slås ut och riskerar livet. Nu hoppas vi bara att Sverige Byggindustrier vågar ta steget, säger Johan Lindholm.

- Som sagt, andra länder omkring oss har haft samma problem men har lyckats göra något åt det. I Norge har man tex en variant på huvudentreprenörsansvar som de kallas Solidaransvar. Det har inte bara fått ordning och reda i branschen utan det har även fått positiva konsekvenser på arbetsmiljö och säkerhet. Om andra länder kan, kan väl Sverige också? avslutar Johan Lindholm.

Sammanfattning av Sifo-undersökningen

Tre Sifoundersökningar har gjorts under hösten 2013. Två där allmänheten tillfrågades och en där små- och medelstora byggföretag tillfrågades.

  1. Allmänheten tillfrågades ”Anser du att ett sk huvudentreprenörsansvar ska införas i kollektivavtalet?” Undersökningen är baserad på 1000 telefonintervjuer under perioden 16-19 september 2013.

 Resultat

Totalt: 78 % svarade ”ja” på den frågan.

2. Frågor om kollektivavtalets betydelse ställdes till allmänheten. Det gjordes genom 1000 telefonintervjuer under perioden 14-17 oktober 2013.

Fråga 1: Anser du att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar på svenska

byggarbetsplatser, alltså även för utländsk personal?

88% svarade ”ja”

Fråga 2: Tycker du att utländska byggföretag skall kunna ha personal som arbetar i Sverige, vars löner och villkor inte når upp till svenska kollektivavtal?

84% svarade ”nej”

Fråga 3: Hur tror du att arbetsmiljön påverkas för personal på svenska byggarbetsplatser, som inte har kollektivavtal?

75% svarade att de tror att den blir smäre

3. I den sista undersökningen tillfrågades 300 byggföretag verksamma i Sverige med 1-49 anställda under perioden 16-22 oktober 2013. Urvalet är slumpmässigt och har dragits ur PARAD (Bisnodes förtegasregister). Intervjupersonerna har en ledande befattning i företaget. Undersökningen gonomfördes med hjälp av datorstödda telefonintervjuer.

 Resultat:

52 % anser att ett he-avtal bör införas, 35 % anser inte det och 13 % är tveksamma/vet inte. Tendens finns att ju större företag, desto mer tveksamhet till ett he-avtal.

 43 % tycker att det är viktigt att införa, 35 % tycker det är oviktigt och 22 % tycker det varken är viktigt eller oviktigt (5 % är tveksamma vet ej)

Ingen statistisk skillnad mellan Stockholmsföretag och företag i övriga landet.

Uppdaterad: