Varför Byggnads säger upp Prestationslönenämnden

Nedan följer information om bakgrund samt frågor och svar.
Publicerad:

 

Bakgrund

Nämnden skapades 2012 för att minska antalet strandade lönetvister. Det var en gemensam överenskommelse mellan Byggnads och arbetsgivarna för att komma tillbaka till förhandlingsordningen enligt byggavtalet. Lönerna ska förhandlas lokalt och centralt och syftet var att stärka den ordningen.

Sedan dess har vi sett hur nämnden snarare har fått motsatt effekt och att lönetvister går direkt till nämnden istället för att avgöras via förhandling. När ett system missbrukas och så tydligt motverkar sitt syfte ser vi ingen annan utväg än att säga upp nämnden.
 
Det är också väl känt att arbetsgivaren vill komma ifrån prestationslönerna och på sikt förändra våra lönesystem. Missbruket av prestationslönenämnden har blivit ett sätt att köra igenom ekonomiskt resultat på de arbetsplaster där prestationslöner används. Nämnden har således inneburit en obalans som i förlängningen handlar om makten över lönebildningen i stort.

 

Fråga 1: Nämndens beslut på lönenivåer hamnar ju ofta högre än stupstocken. Förlorar vi inte på att ta bort nämnden då?

 

Svar: Om arbetsgivaren hävdar att lönerna kommer bli lägre därför att de hamnar på stupstocksnivå så säger de samtidigt att de inte tänker att förhandla. Därmed säger de också att de tänker frångå förhandlingsordningen.

 

Fråga 2: Kan nämnden bara sägas upp, bryter man inte mot avtalet då?

 

Svar: Prestationsnämnden kan enligt avtalet sägas upp när som helst och med omedelbar verkan utan uppsägningstid. De ärenden som kommit till nämnden före det datum nämnden sägs upp kommer dock att behandlas av nämnden.

 

Fråga 4: Varför har inte Byggnads sagt upp nämnden tidigare?

 

Svar: Vår tanke var att parterna skulle hitta tillbaka till ett normalt förhandlingsklimat samt att Östergötlandsgruppen först skulle få arbeta i lugn och ro. Det skulle påverka arbetsgivaren i rätt riktning men vi ser nu att det blev tvärtom. Statistiken visar sitt tydliga språk.

 

 

 

 

Uppdaterad: