Byggnads: En tidsfråga innan nästa byggolycka

Styrelserna för Byggnads samtliga 11 regioner runt om i landet uttalar idag sin bestörtning över att ytterligare två byggnadsarbetare har mött döden på jobbet. Olyckan skedde på en arbetsplats i Hjorthagen i Stockholm tidigare i veckan. Det är orimligt i ett modernt samhälle att människor ska riskera livet på jobbet.
Publicerad:

Beskedet om olyckan i Hjorthagen är ett ofattbart sorgebesked för anhöriga och arbetskamraterna. Byggnads regionstyrelser uttalar sin djupaste beklagan till de drabbade och deras familjer. 

Allvarliga brister på arbetsplatser
Dessvärre kommer inte beskedet om olyckan som en chock. Byggnads regionstyrelser vittnar om allvarliga säkerhets- och arbetsmiljöbrister på byggarbetsplatserna över hela landet. Samma problem som det vittnas om i Hjorthagen är återkommande. Ett stort antal olika entreprenörer på samma arbetsplats, pressade tidscheman, avsaknad av kollektivavtal, språkförbistringar och arbetsgivare som struntar i att följa lagar och avtal. Den utländska arbetskraften pressas hårt och har inte möjligheterna att protestera eller vet inte om sina rättigheter.

Huvudentreprenörsansvaret blir en framgång
Branschens överenskommelse om ett huvudentreprenörsansvar i kollektivavtalen är en framgång för branschen. Huvudentreprenörsansvaret kommer att leda till att de företag som vägrar teckna kollektivavtal och som inte sköter sig inte längre kommer att ha en marknad i Sverige. Om något ändå sker kommer det bli lättare att utkräva ansvar. 

Regeringen har avsatt 100 miljoner
Det krävs också ett politiskt ansvar. Regeringen har uttalat en nollvision och har redan avsatt 100 miljoner till ökat arbetsmiljöarbete. Byggnads ser också fram emot att få sitta ner i ett råd med arbetsgivarsidan och regeringen för att tillsammans påbörja arbetet mot nollvisionen.
 
Den globaliserade marknaden kräver också ett politiskt ansvar som vi hoppas att den nuvarande regeringen är villiga att ta. Lex Laval är idag en lag som hindrar människors möjligheter att få skydd och rättigheter genom svenska kollektivavtal när de kommer hit för att arbeta. Den lagen måste rivas upp.

Lagen ses över
Vidare behöver man se över lagen om offentlig upphandling. Beställaren har ett stort ansvar att inte lägga ut saker på entreprenad till företag som utnyttjar sina anställda och riskerar deras liv. Ansvaret vilar extra tungt när det handlar om offentliga medel.


Vi kräver att regeringen verkställer alla de löften som utfärdats när det gäller arbetsmiljön och säkerheten på svensk arbetsmarknad. I synnerhet Sveriges farligaste och mest utsatta bransch, byggbranschen. Det måste bli ett slut på dödsolyckorna!

/Styrelserna för Byggnads samtliga 11 regioner
 
 

Uppdaterad: