Byggnads kommenterar regeringens budget för 2015

Byggnads ser med glädje att det har hänt något i svensk politik. Budgeten visar vägen för en bättre politik på flera områden. Samtidigt skulle regeringen kunna göra mer för att få igång bostadsbyggandet och upprustningen av våra miljonprogramsområden.
Publicerad:

- Det viktigaste av allt är att få ner arbetslösheten och att få våra unga i jobb. Regeringen har ett tydligt mål att få ner arbetslösheten till år 2020. Det är en ny viljeriktning som vi inte har sett förut. De kommer också förbättra a-kassan vilket är bra. Det är inte tillräckligt men ett första steg mot en a-kassa värd namnet, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

Säkrare arbetsmiljö

- Byggnads har under flera år drivit frågan om en säkrare arbetsmiljö och att det behövs ökade resurser till arbetsmiljöverket. Det är därför bra att regeringen stärker arbetsmiljöverket och arbetslivsforskningen och samtidigt aviserar en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken. Regeringen ökar också anslagen till den regionala skyddsombudsverksamheten vilket är ett bra sätt att stärka arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna, fortsätter Johan Lindholm. 

Kollektivavtalen måste värnas

- Regeringen är tydlig med att kollektivavtalens ställning måste värnas och att svenska löner och villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Detta är en stor skillnad jämfört med alliansregeringens negativa inställning till facklig verksamhet och den svenska modellen. Jag välkomnar regeringens besked om att utstationeringslagen ska ses över, att det vid offentlig upphandling ska ställas krav på kollektivavtal och att man ska ratificera ILO-konvention 94. Bra steg för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden och värna den svenska partsmodellen, säger Johan Lindholm. 

Nu ska det byggas

- Bostadspolitiken får en helt ny inriktning. Den förra regeringen överlämnade allt åt marknaden men nu fastslås att bostadspolitiken är en nationell angelägenhet. Regeringen sätter som mål att fram till 2020 ska det byggas minst 250 000 lägenheter och överväger olika insatser för att stimulera ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Detta är bra men jag hade velat se fler konkreta satsningar. Byggnads kommer att ligga på regeringen så att vi får igång bostadsbyggandet, menar Johan Lindholm.

Upprustning av miljonprogrammet

- I budgeten finns också en satsning på att upprusta miljonprogrammens byggnader och genomföra energieffektivisering. Vi ser med glädje att man lyssnat till Byggnads förslag på en modell kring detta och kommer fortsättningsvis gärna bistå i regeringen arbete. Det är en bra början och en viktig skillnad mot alliansregeringens politik. Detaljerna är fortfarande oklara och vi följer frågan med stort intresse, avslutar Johan Lindholm. 

Uppdaterad: