Byggnads stöder finska byggfackens strejk mot höjd pensionsålder

Byggfacket i Finland kommer på fredag att genomföra en riksomfattande strejk. De strejkar mot det finländska näringslivets planer att höja pensionsåldern. I två timmar på fredag kommer byggena att stå stilla i hela landet.
Publicerad:

Finlands näringsliv, EK, vill höja den nedre pensionsgränsen till 63 år. Samtidigt visar siffror att endast 20 procent av byggnadsarbetarna uppnår nuvarande pensionsålder. En höjning skulle innebära att ännu färre arbetare inom byggbranschen skulle övergå till ålderspension direkt från arbetet.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet stöder finska byggfacket i deras kamp mot höjd pensionsålder!

Uppdaterad: