Nordiska byggfacken vill se en grön omställning i byggsektorn

Bygg-, trä-, och skogssektorn står för upp till 40 procent av världens utsläpp av växthusgaser. I det nordiska klimatet används mycket energi för att värma upp hus och byggnader. De nordiska bygg-, trä- och skogsfacken, NBTF, vill se en omställning till ett hållbart byggande. Det skulle, förutom miljövinsterna, ge både fler och bättre jobb inom byggsektorn.
Publicerad:

- Vi vill att de nordiska bygg-, trä-, och skogsbranscherna ska vara världsledande när det gäller utsläppsminskningar och klimatsmart byggande. Det görs bäst om man samtidigt satsar på arbetskraftens kompetens och villkor, säger Johan Lindholm, NBTF:s ordförande.

 

Bakgrund

Styrelsen för de nordiska bygg-, trä-, och skogfackens gemensamma organisation NBTF har antagit ett policydokument den 18 november i år. Där formuleras ett antal målsättningar och krav för att klimatmålen ska kunna nås i tid och för en grönare byggbransch.

 NBTF ser utvecklingen med ett stadigt växande inslag av inhyrning, tillfälliga anställningar och social dumpning i branschen som ett hot mot den nödvändiga gröna omställningen. Professionellt uppdaterade yrkesarbetare är den bästa försäkringen för att politiken ska lyckas.

EU är i färd med att nå sitt mål om en 20 procentig utsläppsminskning och en 20 procentig energieffektivisering till år 2020. EU:s ramar är viktiga för den nordiska byggsektorn. Fram till det globala klimatmötet i Paris hösten 2015 har EU höjt målet till en 40 procentig utsläppsminskning till år 2030. Energieffektiviseringen skall vara 27 procent, ett mål som NBTF menar går att uppnå i Norden.

NBTF kräver:

  • Att klimatpolitiken också måste ha arbetslivspolitiska mål om en rättvis omställning
  • Att fackföreningar och arbetsgivare sätter gemensamma mål om fortbildning och uppgradering av arbetarnas kunskaper
Uppdaterad: