Uttalande från Byggnads ungdomskonferens: Mer öppenhet i byggbranschen

Vi inom Byggnads blir ofta påhoppade av olika högerdebattörer och anklagade för att vara rasister, trångsynta och att vi vill bygga murar mellan människor. Men bilden av Byggnads som ett rasistisk och diskriminerande förbund är orättvis och något vi ungdomar i Byggnads vill ändra på.
Publicerad:

Byggnads svar är alltid att krav på lika villkor oavsett bakgrund är intimt förknippat med facklig kamp. För hur kan det vara fel att kräva att arbetsgivare har lika arbetsvillkor och betalar samma löner – oavsett vem det är eller var arbetskraften kommer ifrån?

Kollektivavtal är grunden för att vi på arbetsplatserna inte ska ställas mot varandra. Har vi inte kollektivavtal som reglerar våra rättigheter på arbetsmarknaden för alla som jobbar där oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning, står vi helt utan skydd och får en spiral nedåt till försämrade villkor och rättigheter.

I år på Byggnads kongress tog vi ett beslut om att vi ska ha en jämställdhetsansvarig i varje region som ska finnas till för kvinnor, hbtq-personer och för människor med annan etnicitet. Detta är ytterligare ett steg framåt i denna viktiga fråga.

Genom ökad mångfald och genom att bli ett mer accepterande förbund som jobbar ännu hårdare för öppenhet är vi övertygade om att vi kan vinna ny mark. Det är viktigt att vi i allt vi gör är medvetna om att inte stärka rådande strukturer, utan istället ifrågasäta och hitta nya vägar för att få en mer öppen och tillåtande hållning.

Förslitningsskador, dålig arbetsmiljö och en hård jargong gynnar inte oss i branschen och vi som ungdomar i Byggnads ser det som vår uppgift att vara en blåslampa inom byggbranschen så att alla strävar mot en mer jämställd bransch där alla känner sig välkomna. Något som kommer gynna oss alla långsiktigt!

Byggnads ungdomskonferens 2014

Uppdaterad: