Uttalande från Byggnads ungdomskonferens om framtidens byggnadsarbetare

I Sverige är vi byggnadsarbetare välutbildade. Vi har gått en lång yrkesutbildning, både i skolan och på byggarbetsplatserna i form av skolpraktik och lärlingstimmar. Detta gör att vi får en kompetent yrkeskår vilket ger kvalité i byggprocessen på alla plan. Vare sig det gäller produktivitet, arbetsmiljö, eller slutresultat bidrar vår kompetens till ett bättre resultat.
Publicerad:
Detta är givetvis något vi ska sträva efter och utveckla. Men för första gången i historien står vi inför en situation där ambitionerna för vår yrkeskår sänks. Mindre teoretiska krav och ingen högskolekompetens på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen är ett steg bakåt i vår utveckling. 
De yrkesförberedande programmen ska inte vara de program man väljer för att man är skoltrött eller har låga ambitioner. De ska vara ett attraktivt alternativ för våra ungdomar där man känner att det finns utmaningar samt gott om utrymme för både praktisk och teoretisk utveckling.
Vi fördömer de steg som tagit oss bakåt i utvecklingen och vi kräver att våra yrkesförberedande program återigen ska ge oss möjlighet till vidareutbildning, samt att vi ska höja ambitionsnivån på dessa program.
På så vis tar vi ett steg mot en yrkeskår som konkurrerar med kvalité istället för med lägre löner och sämre arbetsmiljö. Då bygger vi en yrkeskår som kan vara stark, stolt och trygg. 
Byggnads Ungdomskonferens 2014
Uppdaterad: