Uttalande från Byggnads ungdomskonferens: Sekos seger banar väg för unga

Tänk er ett scenario där chefen på ert jobb helt plötsligt kommer in och säger att alla nu får söka om sina tjänster och bli timanställda. För ett otränat öga kan det verka lugnt, men för oss som är unga vet vi precis vad det innebär.
Publicerad:

Beskedet Veolia:s ledning gav de anställda på Öresundstågen kunde lika gärna formuleras: "nu får ni inte längre tillgång till bostad kära medarbetare", eller "glöm semestern gott folk!"

Låt det vara känt bland alla att den hetsiga kampanj Almega nu bedrev mot de anställda hos Veolia är precis densamma som den moderatledda regeringen bedrivit mot Sveriges unga under de senaste 8 åren. Där lönesänkningar och villkorsdumpning är sättet för folk att få jobb, där uteblivna investeringar och uteblivna utbildningsinsatser låser fast människor i meningslös arbetslöshet.

Alldeles för många unga utnyttjas på arbetsmarknaden genom visstidsanställningar. Man sms:as in över dagen, man förvägras heltid och man vikarierar för folk som aldrig funnits. Detta är både oseriöst och djupt orättvist. 7 av 10 som jobbar på en visstidsanställning vill ha fast jobb och var femte uppger att de inte bildar familj på grund av sin otrygga anställning.

Vi unga byggnadsarbetare kan omöjligt acceptera detta! Låt de Veolia-anställdas seger bli startskottet för den valrörelse där Sveriges arbetare, unga som gamla på allvar tar upp problematiken med visstidsanställningarna. Vi kräver ordning och reda på svensk arbetsmarknad och då har allmän visstidsanställning ingen plats!

Byggnads ungdomskonferens 2014

Uppdaterad: