Vaxholm

Fotograf: Guillén Pérez

Byggnads kommenterar Utstationeringskommitténs förslag om Lex Laval

En utstationeringskommitté har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av Lex Laval, alltså de ändringar i lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Sverige som infördes den 15 april 2010 till följd av EU-domstolens dom i det så kallade Lavalmålet. Byggnads kommenterar nu deras förslag.

Publicerad:

– Min utgångspunkt är klar och tydlig. I grunden är Lex Laval och efterföljande försök att begränsa dess skadeverkningar ett nederlag för den svenska modellen. Vid Sveriges inträde i EU blev vi lovade att vår arbetsmarknadsmodell skulle få vara orörd och respekteras. Detta löfte har brutits och genom Lavaldomen har marknadskrafterna och den fria rörligheten satts före löntagarnas rätt till schysta villkor. Våra kollektivavtal är hotade. Detta kommer jag aldrig att acceptera, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

– Att vi nu måste tillsätta utredningar och kämpa för att införa ett socialt protokoll för att försvara den svenska modellen är inget annat än ett nederlag. Med detta sagt så innebär utstationeringskommitténs förslag naturligtvis en förbättring jämfört med Lex Laval. Den utökade rätten att kräva kollektivavtal genom borttagande av bevisregeln är positiv och stärker löntagarnas rättigheter. Nu får vi analysera utredningen i detalj och återkomma i vårt remissvar med ytterligare synpunkter, avslutar Johan Lindholm.

Uppdaterad:
Kategorier: