Medverkande på seminarium om bobyggande

Mer politik – lösningen på bostadskrisen

Den svenska bostadskrisen är idag ett faktum och konsekvenserna börjar bli kännbara inte bara för individen utan också för samhället i stort. Hur ska byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden komma igång och vilka politiska initiativ krävs för att lösa bostadskrisen?

Publicerad:
  • 11 november kl 9.00–12.00, ArkDes, Skeppsholmen, Auditoriet.
  • Fri entré.

På uppdrag av Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) har Kristian Skånberg skrivit rapporten Bobyggande som samhälleligt brobyggare, om orsaker och lösningar på bostadskrisen.

Som en del av ArkDes mötesplats – Tema (Bo)stad, samlas en expertpanel, modererad av Dan Hallemar, för att titta närmre på rapporten och diskutera de fem djärva politiska förslag som rapporten presenterar för att få igång byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden. Seminariet avslutas med en paneldebatt med Liberala ungdomsförbundet LUF och Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU.

Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan avslutar förmiddagen med en kommentar kring rapporten, vad som kommit fram i panelerna och hur han ser på frågorna och de förslag som Byggnads lägger fram genom Kristian Skånbergs rapport.

Välkommen till en förmiddag om en hållbar bostadsmarknad.

I första panelen (ytterligare namn kan tillkomma)

  • Viktoria Walldin – White Arkitekter
  • Carlos Rojas – Miklo
  • Vanja Larberg –S2020 Göteborgs stad
  • Åsa Dahlin – Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, Stockholm stad

I andra panelen

  • Henrik Edin – Liberala ungdomsförbundet LUF
  • Philip Botström – Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU
  • Caroline Sundberg – Sveriges förenade studentkårer SFS
  • Moderator: Dan Hallemar, journalist

Avslut

Mehmet Kaplan, Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Näringsdepartementet

PROGRAM:

9.00-9.30 – Kaffe

9.30-9.40 – Öppning av Kerstin Brunnberg, överintendent ArkDes,Johan Lindholm, FörbundsordförandeByggnads samt Johan Hassel, VD Global Utmaning

9.40-10.00 – Presentation av rapporten, Kristian Skånberg

10.00-10.40 – Paneldebatt med utgångspunkt i slutsatser och ställningstaganden i rapporten Bobyggande som samhälleligt brobyggande

10.40–11.10 – Paneldebatt med ungdomsförbunden Liberala ungdomsförbundet LUF, Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU och Sveriges förenade studentkårer SFS

11.10–11.40 – Reflektion kring rapporten och paneldebatterna av Mehmet Kaplan

11.40–12.00 – Sammanfattning och slutsatser.

Seminariet är ett samarbete mellan ArkDes Mötesplats, Byggnads och Global utmaning.

Uppdaterad:
Kategorier: