Affe Mellström

Sänkt medlemsavgift för a-kassan

Styrelsen för Byggnads a-kassa har fattat beslut om att sänka medlemsavgiften med ytterligare 11 kronor per månad för samtliga medlemmar. Så sent som i januari 2016 sänktes avgiften med 9 kronor för medlemmar som även är anslutna till fackförbunden Byggnads eller Målarnas och i januari 2017 är det alltså dags för en ny sänkning.

Publicerad:

– Att vi kan ge våra medlemmar en ännu lägre avgift beror på flera orsaker. Dels har vi ett relativt stort eget kapital att ta av och samtidigt har vi under flera års tid sett en mycket positiv medlemsutveckling. Självklart gör vi också vårt yttersta för att säkerställa att våra medlemmars pengar används på bästa sätt och genom det har vi god kontroll på kostnaderna, konstaterar kassaföreståndare Affe Mellström.

Med den nya lägre avgiften hamnar Byggnads a-kassa på en relativt låg medlemsavgift jämfört med andra a-kassor.

Den nya medlemsavgiften från och med januari 2017

  • 110 kronor per månad för den som även är medlem i Byggnads eller Svenska Målareförbundet.
  • 119 kronor per månad för den som enbart är medlem i Byggnads a-kassa.

Fotnot: Sänkningen träder ikraft förutsatt att IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) godkänner styrelsens beslut.

Uppdaterad: