Ardalan Shekarabi och Johan Lindholm pratar med en byggnadsarbetare

Äntligen fokus på rätt saker!

Den politiska debatten har den sista tiden haft fokus på andra frågor än de som rör vår arbetsmarknad. Därför är de välkommet att Socialdemokraterna i dag har presenterat en handlingsplan för en trygg arbetsmarknad. Flera av förslagen är sådana som Byggnads medlemmar har krävt under lång tid.

Publicerad:

– Att våra politiker lyssnar är en stor framgång för Sveriges byggnadsarbetare, säger vår ordförande Johan Lindholm.

Byggnads har längre krävt att få stopp på så kallade falska egenföretagare, det vill säga de som tvingas att bli företagare mot sin vilja. Vi har också ställt krav på ändrade regler vid offentlig upphandling. I handlingsprogrammet finns nu bland annat krav på att få bort falska egenföretagare. Det finns också tydliga krav på att det vid offentlig upphandling endast ska få finnas två led av underentreprenörer och att det ska finnas lärlingar på arbetsplatsen.

– Det är inte en dag för tidigt att våra politiker lyssnar på Sveriges löntagare och lägger fokus på rätt saker. Jag tycker att flera punkter i handlingsprogrammet ligger i linje med vad Sveriges byggnadsarbetare vill se. Vi ger oss inte förrän vi har en arbetsmarknad med ordning och reda där låglönekonkurrensen har förpassats till historiens skräphög, fortsätter Johan Lindholm.

Uppdaterad:
Kategorier: