Manifestation för kvinnors rättigheter

Fotograf: Bartosz Brzezinski

LO utlyser nytt stipendium för facklig feminism

LO vill uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet och allas lika värde och rätt i arbetslivet. LO har därför inrättat ett årligt stipendium på 50 000 kr inom området facklig feminism.

Publicerad:

På årsdagen av #metoo-uppropet #inteförhandlingsbart utlyser LO ett nytt stipendium på 50 000 kronor. Medlemmar och fackligt förtroendevalda i LO-förbund är berättigade att söka för att genomför ett projekt eller aktivitet som bidrar till ökad jämställdhet, lika villkor på arbetsplatsen, i en facklig organisation eller i arbetslivet generellt.

Stipendiet för jämställdhetsarbete ger nya möjligheter för medlemmar och fackligt förtroendevalda att genomföra projekt på arbetsplatsen, i fackklubben eller i arbetlivet generellt.

Projektet eller aktiviteten ska vara tidsbegränsat med start och slutdatum. Exempel på aktiviteter kan vara nätverksträffar, studieresor, mobiliseringsträffar, kartläggningar, medel för person/grupp sprida kunskap inom facklig feminism.

Stipendiet kommer att utlysas varje år den 21 november och ansökan ska vara inne senast den 15 februari. Priset kommer att delas ut av LO:s ordförande i samband med 1 maj-firandet varje år.

Länk till ansökan hittar du på LO:s sida om stipendiet.

Uppdaterad: