Isabelle Lundberg

Näta planerar nästa konferens

Under slutet av veckan håller styrgruppen för Byggnads kvinnliga nätverk möte på förbundskontoret i Stockholm. Näta är en av de viktigaste enskilda initiativen för att få jämställdhet i byggbranschen och att fler kvinnor söker sig till yrket.

Publicerad:

Bland de viktigaste frågorna för Näta är att få igång nätverk i alla regioner. I Norrbotten är engagemanget starkt, liksom i Gävle-Dala. Region Väst har till och från haft aktiva kvinnliga nätverk. I region Stockholm-Gotland finns för närvarande inget aktivt nätverk, men det är på gång. Aktiva nätverk och aktiva deltagare i alla regioner är en förutsättning för att få en mer demokratisk struktur i nätverket. 

Isabelle Lundberg är plattsättare i Piteå och är vid sidan av sitt heltidsarbete engagerad i Nätas styrgrupp. "Det krävs stöttning och en budget så att en vet vad en har att röra sig med." säger Isabelle. Enligt henne är det de jämställdhetsansvariga i varje region som ska se till att nätverk startas.

Bland de problem som kvinnliga byggnadsarbetare stöter på tror Isabelle att det fortfarande är hur vi är mot varandra som är huvudproblemet. Det finns praktiska problem, som separata omklädningsrum och duschar för kvinnor, men med rätt inställning går det att lösa. "Finns inte separata omklädningsrum är antagligen inte kulturen på företaget den bästa" enligt Isabelle.

"Vore det inte för Näta vet jag inte om jag skulle vara kvar i branschen, och det säger många" säger Isabelle.

Uppdaterad: