Person håller upp sedlar.

Uppföljning av avtal

Under 2019 kommer Byggnads att granska tidlön på avtalsområdena för VVS & Kyl samt Plåt- och Ventilation. Syftet med granskningen är att se att inga kollektivavtalsnivåer kring lön bryts.

Publicerad:

Syftet med lönegranskningen har hela tiden varit att se till att byggnadsarbetarna får ut rätt löner och att företagen följer avtal. Varje år upptäcker vi felaktiga löner för miljontals kronor som kommer löntagarna tillgod. 

Det är en systematisk kontroll där vi tar in lönelistor i filformat och kontrollerar så att timmar överensstämmer med utbetald lön. Personuppgifter som skickats in för oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare i andra fackförbund ska inte kunna identifieras. Därför har Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggnads tagit fram ett gemensamt elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning kallat BYGGLÖSEN (Löneunderlag, säkert och enkelt).

BYGGLÖSEN tar hand om de elektroniska granskningsuppgifterna som vid varje lönetillfälle skickas från BI: s medlemsföretag och från Byggnads hängavtalsbundna företag. BI och Byggnads kommer att ta emot de elektroniska granskningsuppgifterna via sina webbplatser.

Uppdaterad: