Johan Lindholm

Byggnads kommenterar riksdagens omröstning om pensionsåldern

I dag fattar riksdagen beslut om höjning av pensionsåldern. Byggnads är starkt kritiska då förslaget inte tar hänsyn till byggnadsarbetares villkor.

Publicerad:

Enligt en Novus-undersökning som tidningen Byggnadsarbetaren gjort har fyra av fem byggnadsarbetare över 55 år behövt ta smärtstillande för att klara av sitt jobb. Ännu fler vittnar om besvär med värkande kroppar. I dag är den genomsnittliga åldern för uttag av allmän pension 63 år för byggnadsarbetare. Med bakgrund av detta motsätter sig Byggnads pensionsgruppens förslag som riksdagen beslutar om i dag.

- Åldershöjningen tar inte hänsyn till den verklighet vi byggnadsarbetare lever i. Vi börjar jobba redan när vi är tonåringar och vårt yrke är slitsamt. Våra kroppar håller inte ens till dagens pensionsålder. Många äldre på byggena tvingas knapra smärtstillande för att orka med. Att i det läget besluta om en generell åldershöjning är inte rimligt, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Byggnads vill ha mer pengar i pensionssystemet, förstärkningar av arbetsmiljöarbetet och bättre möjligheter att gå i förtidspension för de som behöver det.

- Sveriges pensionspolitik behöver helrenoveras. Det måste bli mer rättvist och leverera högre pensioner. Politikerna måste se till att det kommer in mer pengar i systemet genom att höja pensionsavgiften. Samtidigt behövs större satsningar på vår arbetsmiljö och en bättre sjukförsäkring som gör det möjligt att gå i förtidspension om man slitit ut kroppen, säger Johan Lindholm.

Om pensionsgruppens förslag

Förslaget, som pensionsgruppen är överens om, innebär att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs stegvis från 61 till 62 år med start nästa år. Därefter höjs den till 64 år från år 2026. År 2023 höjs lägsta åldern för att ta ut garantipension från 65 till 66 år. Man räknar med att riktåldern för pensioner höjs till 67 år 2026. Samma år kopplas garantipensionen till riktåldern.

Uppdaterad: