Bostäder åt alla! Sverige behöver en (ny) bostadspolitik

Ny bostadspolitisk rapport från Byggnads

I dag släpper Byggnads en rapport med fem konkreta förslag för en ny bostadspolitik. Bland annat vill Byggnads se bildandet av ett statligt byggbolag, ett statligt kreditinstitut för bostadsfinansiering och subventioner till billiga hyresrätter

Publicerad:

– Vi byggnadsarbetare är stolta över våra jobb men det skaver när vi bara får bygga för dem med tjock plånbok. Det är något jag hör i nästan varje byggbod. Unga tjejer och killar står i långa bostadsköer medan byggbolagen skrattar hela vägen till banken. Det är resultatet av att Sverige i praktiken saknar en bostadspolitik. Det är dags att samhället tar tillbaka kontrollen över bostadsbyggandet, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Byggnads förslag för en ansvarsfull statlig bostadspolitik

 1. Nationell planering och styrning av bostadsförsörjningen
  Se till att kommunerna att ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen och upphäv det kommunala planmonopolet. Vi måste bygga den typ av bostäder som marknaden är minst intresserad av men som samhället behöver.
 2. Förändra fastighetsbeskattningen
  Vi behöver jämna ut förmögenhetsskillnader, göra Sverige mer rättvist och utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt. Dagens skattesystem leder till motsatsen och måste renoveras.
 3. Förmånliga krediter till nybyggnation
  Skapa ett statligt kreditinstitut för bostadsfinansiering som en del av en statlig investeringsbank. Det är särskilt viktigt för att upprätthålla byggandet under svagare konjunkturer.
 4. Statligt bygg- och fastighetsbolag
  Det är hög tid att utmana privata aktörer genom att bygga, äga och förvalta bostäder statligt. I första hand på mark som staten redan äger.
 5. Utmana EU om det krävs
  Det går visst att bedriva bostadspolitik med inslag såsom statligt ägande, subventioner och allmännyttiga bostadsbolag utan avkastning. Om det behövs bör Sverige pröva EU-rätten.
Uppdaterad: