Rör inte våra skyddsombud

Våra skyddsombud är under attack! Först var det Svenskt Näringsliv och nu är det Sverigedemokraterna som angriper våra fackliga kamrater runt om i landet.

Publicerad:

Sverigedemokraterna vill frånta fackföreningarna rätten att utse skyddsombud genom att förvägra arbetstagare runt om i landet rättigheten att välja sina egna representanter via facken. Det är uppenbart att SD går Svenskt Näringslivs ärende och sitter i arbetsgivarnas knä.

Våra skyddsombud gör ett livsviktigt arbete för att förhindra ohälsa och olyckor varje dag runt om på våra arbetsplatser. SD:s attack är inget annat än en attack mot den så framgångsrika svenska modellen som byggt vårt land.

I år har 39 personer dött på sitt jobb och i byggbranschen har redan 12 arbetskamrater fått sätta livet till, i en allt mer stressad arbetsmiljö. Till detta kommer sjukdomar på grund av asbest, damm och liknande som visar sig långt senare i livet.
Skyddsombudens arbete handlar om liv och död. Situationen ser annorlunda ut i vår omvärld, med högre olyckstal. Det är tack vare våra skyddsombud som vi i Sverige har ett så framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Vi som representerar Byggnads samtliga regioner runt om i landet är väldigt oroliga och upprörda över förslaget. Vi kommer aldrig att acceptera att våra skyddsombud attackeras eller att det fackliga inflytandet försämras. Vi uppmanar därför SD och alla andra som stödjer förslaget att slänga det där det hör hemma – i papperskorgen!

Skyddsombuden behövs – rör inte våra skyddsombud!

Uttalande från Byggnads förbundsstyrelse, Byggnads samtliga regionstyrelser.

 

Uppdaterad: