Ann-Katrin Eneblom är en av initiativtagarna till ett tvärfackligt nätverk för kvinnor. Bilden från Byggnads kongress 2018.

Tvärfackligt nätverk tar emot stipendium för facklig feminism

Ett tvärfackligt nätverk inom Byggnads, Fastighets och Elektrikerna i Örebro/Värmland är ett av två stipendiater när LO delar ut sina första stipendier för facklig feminism.

Publicerad:

Det tvärfackliga nätverket bildades i slutet av 2018 för att stärka banden mellan kvinnor i de traditionellt mansdominerade förbunden Byggnads, Fastighets och Elektrikerna. Nätverket får nu ta emot 25 000 kronor.

-Det är himla kul att vi nu kan fortsätta våra träffar, säger Ann-Katrin Eneblom, ombudsman i Byggnads Örebro Värmland och en av initiativtagarna. Vi kommer särskilt informera mer om vad de olika fackliga förtroendeuppdragen innebär och fånga upp de som vill engagera sig mer. Vi vet att det finns kvinnor som gärna vill, men ännu inte vågat ta steget.

Stipendiet kommer att delas ut av LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i Kalmar den första maj.

-Vi har fått in många bra ansökningar och det märks att facklig feminism är här för att stanna, säger Karl-Petter Thorwaldsson i ett pressmeddelande från LO.

25 000 kronor går även till Seko Sjöfolk för att utveckla arbetet med ett kvinnligt nätverk bland Sjöfolkets olika yrkesgrupper ­– bland annat matroser, motormän, servitörer och ekonomibiträden.

LO:s motivering:

"Ansökan svarar väl mot stipendiets syfte att sprida kunskap och bygga broar mellan olika LO-förbund. Genom att skapa ett nätverk mellan kvinnliga medlemmar i mansdominerade förbund och yrken vill Byggnads, Fastighets och Elektrikerna skapa gemensamma feministiska strategier för att hantera villkoren på arbeten och i privatlivet. En styrka i projektet är ambitionen att vända sig till och organisera kvinnor med utländsk bakgrund och stärka kvinnors avtryck och påverkan i den fackliga rörelsen."

Uppdaterad: