Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Efter larmrapporten – Nu granskar Byggnads 1200 arbetsplatser

Efter larmrapporter om bristande arbetsmiljö inleder nu Byggnads landsomfattande arbetsplatsbesök för att granska arbetsmiljön. Med start idag och en vecka framåt kommer över 1 200 arbetsplatser över hela landet att besökas.

Publicerad:

För några veckor sedan presenterade Byggnads rapporten Det smärtsamma priset – om belastning och skador i byggbranschen. Där visade en undersökning att 9 av 10 tillfrågade medlemmar lider av smärtor kopplade till jobbet.

Rapporten visar också att problemen i stor utsträckning kan kopplas till dålig ergonomi. 79 procent av byggnadsarbetarna uppgav att de varken fått tillräckliga instruktioner om eller fått möjlighet att träna på arbetsteknik inför ett arbetsmoment. Hälften uppgav att de inte fått tillräcklig information om hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas.

I dag, den 25 oktober, startar Byggnads arbetsmiljövecka då fackförbundets skyddsombud gör extrakontroller för att granska arbetsmiljön med fokus på just ergonomi. Totalt kommer över 1200 arbetsplatser besökas över hela landet.

– Våra skyddsombud är experter på arbetsmiljö och vi vet sedan tidigare att den här typen av specialkontroller ger resultat. Nu gör vi en kraftsamling för att höja nivån i branschen. Alla ska ha rätt till en säker arbetsmiljö och kunna lita på att kroppen håller hela vägen till pensionen. Det handlar om byggnadsarbetarnas liv och hälsa, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Uppdaterad:
Kategorier: