Byggnads kommenterar LO:s avtalskrav

LO-förbunden kräver ett löneutrymme på 4,4 procent plus en låglönesatsning som innebär ett löneutrymme på 1 192 kronor för de som tjänar under 27 100 kronor. Byggnads säjer ja till att börja förhandla, men fattar beslut om att ingå i LO-samordningen först i december.

Publicerad:

LO-förbunden kräver ett löneutrymme på 4,4 procent plus en låglönesatsning som innebär ett löneutrymme på 1 192 kronor för de som tjänar under 27 100 kronor. Avtalens lägstalöner ska justeras upp ytterligare, med ett löneutrymme om 1 371 kronor. Det beslutade LO:s styrelse i dag med en klar majoritet.

Så här kommenterar Byggnads ordförande Johan Lindholm LO:s krav:

”Även om Byggnads har jobbat för en högre nivå, säger vi ja till att börja förhandla. Om Byggnads kommer att delta i slutresultatet av LO:s samordning återstår dock att se. Senast den 9 december kommer Byggnads förbundsstyrelse göra en samlad bedömning och fatta beslut.

Men det finns stora risker i den kommande avtalsrörelsen. Vi har arbetsgivaremotparter som inte alls förstår den tuffa situation som våra medlemmar just nu befinner sig i. Våra medlemmar känner en stor oro för ökade kostnader och hur man ska få livet att gå ihop. Ingen vet heller var vare sig arbetsmarknad, säkerhetspolitik och energipriser kommer att ta vägen. Ett ett-årsavtal är därför det enda rimliga.

Utöver lönenivåerna har branschen flera viktiga frågor som måste lösas. Vi behöver ta fler kliv vad gäller kampen mot arbetslivskriminaliteten och självklart även gällande arbetsmiljö och jämställdhet. Här ser vi att vår motpart inte alls tar frågorna på allvar.

En sak är säker. När vår styrelse fattar beslut om slutresultatet i samordningen behöver vi se mer som skapar trygghet för att Byggnads medlemmar får den utväxling vi förtjänar”.

Uppdaterad: