Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Ny rapport: Dystra siffror om mobbning och trakasserier i byggbranschen

Trots arbetet med att stoppa machokulturen är mobbning och kränkningar fortfarande vanligt i byggbranschen. Och i en majoritet av fallen är chefen en av dem som mobbar. Det visar en ny medlemsundersökning från Byggnads.

Publicerad:

– Att chefer i så hög utsträckning är en del av problemet är djupt oroande och något arbetsgivarna måste ta på allvar. Det här är en trappa som måste städas uppifrån! Säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads har frågat 3 800 medlemmar om deras upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Undersökningen frågade även om företagens rutiner och hur man arbetar med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Endast 10 procent uppger att deras arbetsgivare uppfyller alla de krav som föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA 2015:4) ställer gällande arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Den dåliga regelefterlevnaden får tydliga konsekvenser.

  • En tredjedel av de svarande uppger att de sällan eller aldrig har en hälsosam arbetsbelastning.
  • 58 % svarar att det förekommit kränkningar på deras arbetsplatser.
  • 20 % har utsatts för mobbning varav 10 % det senaste året. För kvinnor är samma siffra 28 % varav 20 % det senaste året.
  • 8 av 10 uppger att de inte fått den hjälp och stöd de behöver av sin arbetsgivare när de kränkts eller mobbats.

I en stor majoritet av fallen är chef eller arbetsledare dessutom delaktig i den kränkande särbehandlingen eller mobbningen.

Rutiner gör skillnad

Men undersökningen visar också att företagens rutiner gör stor skillnad. På företag som följer föreskriften är arbetssituationen betydligt bättre, men på företag som inte följer någon del av föreskriften är det i jämförelse:  

  • 10 gånger större risk att bli mobbad.
  • 8 gånger större risk att bli kränkt.
  • 3 gånger större risk att du inte får den hjälp du behöver om du blivit utsatt.

– Det här är helt oacceptabla siffror och måste bli en varningsklocka för branschen. Ska vi kunna rekrytera och behålla personal måste den psykosociala arbetsmiljön prioriteras högre! Bristen på kontroller och sanktioner gör att företag som inte tar sitt ansvar helt kan smita under radarn, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Byggnads kräver:

  • Inför sanktioner kopplade till föreskriften. Det är idag alldeles för lätt för företag att komma undan sitt ansvar. Föreskriften har nu funnits i sju år och det är dags att gå från mjuka styrmedel och sätta hårt mot hårt. Det måste kosta att bryta mot reglerna.
  • Fler kontroller. Precis som den fysiska arbetsmiljön behöver den psykosocia­la arbetsmiljön inspekteras av oberoende kontrollanter. Ge Arbetsmiljöverket ett uppdrag att göra fler riktade arbetsplatskontroller utifrån föreskriften.
  • Öka kunskap om hur kränkande handlingar kan motverkas.

Arbetsgivaren har ansvar för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Företagen måste se till att chefer och arbetsledare har rätt utbildning och arbetssätt för att riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön. De ska också involvera skyddsombuden i arbetet.

Byggnad gör arbetsplatsbesök för att granska arbetsmiljön

Under vecka 43 är det den europeiska arbetsmiljöveckan. Under hela veckan kommer Byggnads att göra riktade arbetsplatskontroller med fokus på just den psykosociala arbetsmiljön.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

Uppdaterad: