Byggnads på Construction Summit

Construction Summit är bygg- och installationsbranschens mötesplats som i år arrangeras tisdagen den 19 mars på Sergel Hub i Stockholm. Byggnads har en monter på plats och kommer bland annat presentera Svensk Byggkontroll.

 

Publicerad:

Det här gör vi på Construction Summit 2024:

08.20-08.45 CS Talks: Samspelet människa/maskin - en säkerhetsfråga

Plats: CS Talks, Utställningen

Med ett mörkt år i ryggen kring arbetsplatsolyckor ser branschen ett behov att se över säkerheten i jakten på nollvisionen. Att säkerställa att rätt person är på rätt plats med rätt behörighet är en nyckel, tekniken finns men är branschen redo för nya rutiner? Var brister det i säkerheten i dag och hur bör man agera som ansvarig när det handlar om utbildning och beteende på arbetsplatsen?

Medverkande:
Christopher Bark, COO, Infobrick
Danica Kragic, professor, KTH  
Lotta Wibeck, Digitaliseringscoach, Re:Build Collective 
Johan Lindholm, Byggnads

Samtalsledare: Leif Jitelius, journalist och poddare 

10.45-11.15 Svensk Byggkontroll - för konkurrens på lika villkor

Plats: Diskussionsforum

Arbetslivskriminalitet och osund konkurrens är det enskilt största hotet mot den seriösa byggbranschen. I senaste avtalsrörelsen enades parterna om det nya branschtäckande kontrollsystemet Svensk Byggkontroll som syftar till att hitta och utestänga aktörer som fuskar. Välkommen till ett samtal om Svensk Byggkontroll och hur det nya systemet kommer att fungera.

Medverkande:
Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads
Catharina Elmsäter Svärd, vd , Byggföretagen
Anneli Anderbjörk, förbundsjurist, Byggnads
Morgan Jansson, verkställande chef, Rättvist Byggande
Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen

Samtalsledare: Carina Bohm, vd, CMB

11.45-12.00 Hemlig programpunkt på Construction Summit

Plats: Huvudscen

Medverkande:
Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads
Anders Hinn, vice ordförande, Rådet för ByggKompetens
Catharina Elmsäter Svärd, vd, Byggföretagen
Kajsa Hessel, vd , Svensk Byggtjänst

14.05-14.25 CS Talks: Ledarskap för ökad säkerhet inom bygg- och anläggning 

Plats: CS Talks, Utställningen

Tyvärr var 2023 ett mörkt år när det gäller allvarliga olyckor i byggsektorn. Med höga höjder, tunga maskiner, risk för fallande föremål, elektricitet och så vidare är en byggarbetsplats en miljö som alltid innehåller risker. Samtidigt är antalet olyckor färre i jämförbara branscher. Forskning visar att så kallad positiv förstärkning, som uppmuntrar beteenden som reducerar risker, kan vara ett effektivt sätt att förebygga olyckor. Här berättar experter om hur rätt typ av ledarskap kan öka säkerheten på branschens arbetsplatser.

Medverkande:
Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads
Mattias Gretzer, affärsområdeschef, Svevia
Erik Matton, vd (psykolog), Behaviour Design Group
Jeanet Corvinius, vd, Byggcheferna

Samtalsledare: Carina Bohm, vd, CMB Inbjuden

Se hela programmet för Construction Summit

Uppdaterad: