Byggnads vinner LAS-dom i Arbetsdomstolen

Arbetsgivarparten Byggföretagen stämde Byggnads gällande implementeringen av de nya undantagsreglerna i LAS. Nu har domen fallit och Arbetsdomstolen ger Byggnads rätt i tvisten.

Publicerad:

– Det är väldigt glädjande att Arbetsdomstolen gått på vår linje. Vi kan konstatera att det är kollektivavtalet som gäller, precis så som vi hävdat. Nu ska vi analysera domen i sin helhet och se hur den påverkar vårt fortsatta arbete för att stärka våra medlemmars anställningstrygghet, säger Lars Hildingsson, tf förbundsordförande Byggnads.

Den nya Lagen om anställningsskydd (LAS) innebär bland annat att tre anställda kan undantas turordningen vid uppsägningar. Arbetsgivarparten Byggföretagen menade att detta skulle gälla inom Byggavtalet, trots att det i avtalet finns utskrivet att det är ett två undantag som ska tillämpas.

Arbetsdomstolen har nu konstaterat att det är texten i kollektivavtalet som gäller och att tvåundantaget kvarstår inom Byggavtalets område.

Läs Arbetsdomstolens dom i sin helhet.

Fakta: Lagen om anställningsskydd

I nya LAS kan arbetsgivaren göra tre undantag från turordningen, oavsett storlek på företaget.

Tidigare var det endast företag med färre än 10 anställda som kunde göra undantag från turordningen, företag med fler än 10 anställda kunde inte göra några undantag alls.

Reglerna från gamla LAS finns inskrivna i Byggavtalet och ska i och med Arbetsdomstolens dom fortsätta att tillämpas inom avtalsområdet.

Uppdaterad:
Kategorier: