De får Byggnads kulturstipendium 2024

Idag delas Byggnads kulturstipendium ut för 58:e året i rad. 19 kulturutövare får 15 000 kronor vardera för insatser och fortsatt arbete inom kulturområdet.

Publicerad:

– Kulturen har alltid varit en bärande del av arbetarrörelsen och det känns både hedrande och roligt att återigen få dela ut Byggnads kulturstipendium. Stipendiaterna visar på en imponerande spännvidd i sitt skapande och är ett bevis på den enorma kreativa kraft som finns i vårt land, säger Lars Hildingsson, tf förbundsordförande Byggnads.

Byggnads kulturstipendium delades ut för första gången 1966 och under åren har hundratals kulturutövare hyllats och stöttats i sitt utövande. Bland årets pristagare finns bland andra en 16 årig violinist, en fotbollsjournalist och en skulptör som genom konsten belyser farliga arbetsmiljöer och arbetsskador.

De får Byggnads kulturstipendium 2024:

Litteratur

Linnea Lundborg, Malmö: För att skriva en lättläst bok om 1 maj, riktad till barn och allmänheten.

Theres Furuskog & Ellika Kyndel, Norrköping: För att dokumentera de kvinnliga internernas liv på Kronospinnhuset i Norrköping.

Malin Granroth, Malmö: För att skapa en serieroman om Sveriges finska minoritet och deras historia.

Teater och scenkonst

Mia Olsson, Malung: För att undersöka kvinnors rösträttskamp på landsbygden och skapa ett manus för en scenföreställning.

Anette Skåhlberg, Uppsala: För att skapa fler avsnitt av Anettes Godnattstund på YouTube, med syfte att främja barns läs- och skrivlust.

Journalistik

Ekim Caglar, Stockholm: För sin journalistik om fotbollens och politikens sammanflätning och bevakning av sociala frågor inom sporten.

Musik

Emelie Sjöström, Kristinehamn: För att utveckla musikprojektet "Hormones", som utforskar kvinnors känslor genom slagverkssolo.

Fabienne Glader, Stockholm: För att delta i en masterclass i London och sprida glädje genom violinspel för barn.

Erland Westerström, Farsta: För att skriva en svensk lärobok i munspel.

Bildkonst

Martin Jenefeldt, Stockholm: För att skapa kortfilmen "Vänta", som belyser ungdomars inblandning i kriminell verksamhet.

Klara Wikström, Vällingby: För att skapa stora målningar inspirerade av dockskåpsscener.

Anna-Karin Rasmusson, Stockholm: För sitt arbete med performance och video som utforskar hur uppväxt och miljö påverkar individen.

Maria Safronova Wahlström, Göteborg: För sina skulpturer som diskuterar arbetsskador och arbetsmiljö.

Øistein Sæthren Dahle, Johanneshov: För sina stora fotografier som skildrar poetisk och sensuell skörhet.

Emma Dominguez, Stockholm: För sitt konstverk som ifrågasätter maktstrukturer och belyser kollektivt skapande.

Kalle Johansson, Enskede: För sina tecknade serier och animationer om folkbildning och politisk historia.

Arkitektur

Hugo Lindberg, Enskede: För att sprida kunskap om byggarbetares boendesituation genom en bok och hemsida.

Övriga områden

Martin Bjerknes-Lima de Faria, Uppsala: För att utveckla "The Flow", ett spel för barn med stress och NPF-diagnoser som främjar avslappning och fokus

Här finns alla fullständiga motiveringar.

Uppdaterad: