Byggnads ordförande Johan Lindholm talar vid demonstrationen

Hundratals byggnadsarbetare demonstrerade mot byggkrisen

”Sveriges byggnadsarbetare har fått nog”. Det var budskapet när hundratals byggnads- och träarbetare samlades för en demonstration på Sergels torg på tisdagskvällen. Under demonstrationen överlämnades en protestlista med över 18 000 underskrifter till bostadsminister Andreas Carlson.

Publicerad:

– Byggnadsarbetarna har fått nog. Det är dags för regeringen att lyssna, bostadsministern måste fatta allvaret, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Trots utbredd bostadsbrist har byggtakten i Sverige gjort en tvärnit. Enligt Boverkets prognos kommer 19 500 nya bostadsbyggen att påbörjas under året, vilket kan jämföras med 59 000 byggen år 2022. En siffra som ligger långt under de 67 300 nya bostäder per år som Boverket bedömer behöver byggas fram till 2030.

Samtidigt ökar både varsel och konkurser i byggbranschen. Arbetslösheten i Byggnads A-kassa är högre än under pandemin och kurvan pekar brant åt fel håll. Många bedömare menar att risken att byggbranschen går mot en ny 90-talskris är överhängande.

– Under 90-talskrisen lämnade 20 000 byggnadsarbetare branschen. Skulle något liknande hända idag så skulle det ge katastrofala följder för både branschen och samhället i stort. Krisen kommer att spridas till andra branscher och det kommer bli omöjligt att bygga i kapp det som missats när konjunkturen vänder, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Så vill Byggnads få fart på bostadsbyggandet

Byggnads vill att staten tar ett större ansvar för bostadsbyggandet och säkerställer en jämnare byggtakt mer anpassad efter landets behov. Det skulle ge stabilare förutsättningar för byggbranschen och en bostadsförsörjning som håller jämna steg med befolkningsutvecklingen.

  • Återinför och utveckla investeringsstödet.
  • Komplettera investeringsstödet med förmånliga bygglån och statliga byggkrediter.
  • Inför en nationell bostadsstrategi som ställer krav på kommuner att frigöra byggklar mark i lämpliga områden.
  • Ge ekonomiska incitament för kommunerna att bygga mer i enlighet med behovet, vite för de som ej bygger och bonus till de som bygger enligt angivna mål.

Fakta

Totalt varslades 3 512 anställda inom byggbranschen enligt Arbetsförmedlingen under det sista kvartalet 2023, mer än i någon annan bransch.

Antalet konkurser inom byggbranschen ökade med 38 procent 2023 jämfört med 2022.

Antal påbörjade bostäder:

2022: 59 000
2023: 27 000 (prognos)
2024: 19 500 (prognos)

Boverket beräknar med ett behov av 67 300 nya bostäder per år fram till 2030.

Källor: Arbetsförmedlingen, Boverket, Creditsafe.

Uppdaterad: