Ny undersökning: Så tycker byggnadsarbetarna om arbetstidsförkortning

Frågan om kortare arbetstid har seglat upp som en het politisk fråga. En ny undersökning från Novus som Byggnads låtit ta fram visar att det är efterlängtat bland landets byggnadsarbetare.

Publicerad:

–Norge, Danmark och Island har redan sänkt arbetstiden med väldigt positiva resultat. Varför skulle vi inte göra detsamma? Eftersom vi dessutom förväntas arbeta längre i och med att pensionsåldern höjs, ja då är det en no-brainer. Sveriges arbetstagare är inga slit och slängvaror, säger Lars Hildingsson, tf förbundsordförande Byggnads.

Arbetstiden i Sverige har varit oförändrad sedan 1973. Under samma tid har produktiviteten ökat med 150 procent och flera av våra grannländer infört generella arbetstidsförkortningar. Nu menar många att Sverige halkat efter i utvecklingen och ny forskning slår hål på myten att kortare arbetstid skulle vara en dyr reform.

Även nyvalde LO-ordföranden Johan Lindholm har aviserat att arbetstidsfrågan kommer att drivas hårt av LO-kollektivet framöver. Och en ny undersökning visar att han har byggnadsarbetarna med sig:

Nära 90 procent av byggnadsarbetarna ställer sig positiva till att korta arbetstiden ytterligare.

67 procent anser att en heltidstjänst borde vara 35 timmar eller kortare.

Att kortare arbetstid är välbehövligt visas också av att 65 procent svarar att de skulle använda tiden till återhämtning och att ta hand som sin hälsa.

Undersökning arbetstidsförkortning

Så svarade byggnadsarbetarna:

Hur ställer du dig till förslaget om att förkorta arbetstiden ytterligare?

Mycket positiv 69%
Ganska positiv  20%
Ganska negativ 3%
Mycket negativ 2%
Vet ej 5%


Om arbetstiden skulle förkortas, vad skulle du använda tiden till?

Familj och vänner 78%
Fritidsintressen 62%
Hem och hushållssysslor 47%
Föreningsliv                                            15%
Ta hand om min hälsa  65%


Hur många timmar per vecka anser du en heltidstjänst bör vara?

Mer än 40 timmar  2%
40 timmar 29%
35 timmar 38%
30 timmar  27%
Färre än 30 timmar  2%
Vet ej    3%


Om du måste välja, hur skulle du vilja ta ut en kortare arbetstid?

Kortare veckoarbetstid 69%
Fler semesterdagar 18%
Tidigare pension  10%
Annat sätt 1%
Vet ej 2%


Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av fackförbundet Byggnads. Undersökningen gjordes i april 2024 genom personliga webbintervjuer. Undersökningen är viktad på kön och ålder mot Byggnads medlemsregister för att representera hela Byggnads medlemskår. Antalet respondenter var 10 976.

Uppdaterad:
Kategorier: