Anmälan för att anlita enmansföretagare

Företag som har tecknat hängavtal med Byggnads måste anmäla varje gång företaget anlitar en enmansföretagare. 

Anmäl enmansföretagaren genom att fylla i uppgifterna i formuläret. Välj vilken region som arbetet ska utföras i. Om du är osäker på vilken region du ska välja kan du använda vår karta över Byggnads olika regioner.

Anmälan FÖR att anlita enmansföretagare

Anmälan måste göras varje gång som enmansföretagaren anlitas. Så här gör du:

  • Första gången du ska anlita en viss enmansföretagare: kontakta Byggnads i den region där arbetet ska utföras.
  • Från och med gång två: använd formuläret nedan.
  • Du kan inte använda formuläret om du tänker anlita en annan enmansföretagare. I så fall måste du på nytt kontakta Byggnads i den region där arbetet ska utföras.

Har du frågor? Kontakta Byggnads i den region du tecknat avtal med.

Om företaget som anmäler

Enmansföretagaren som ska anlitas

Uppgifter om aktuellt arbete

Finns skriftligt avtal? (Obligatorisk)
Vem står för materialet för arbetet (Obligatorisk)
Kommer enmansföretagaren som anlitas att arbeta för sig själv eller tillsammans med arbetsgivarens egna personal? (Obligatorisk)
Uppdaterad: