Regionfullmäktige 210324

Inför regionsfullmäktige möten så finns kallelse, dagordning, protokoll och andra handlingar tillängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till handlingarna.

Lösenordet får ledamöterna med den utskickade kallelsen.
(det kommer att komma ett nytt lösenord i kallelsen och ett sms)

Viktigt att du meddelar oss aktuella mobilnummer. 

OBS Som ersättare till regionsfullmäktige blir du personligt kallad av oss, om ordinarie ledamot ej kan närvara.


Regionfullmäktige är den 24 mars 2021 - Digitalt möte via Teams
Tid: Uppkoppling och avprickning 08:30
Mötet börjar kl 09:00 - 14.15   (OBS ändra beräknad sluttid)

Instruktioner för Teams

Kallelse och dagordning 

Kallelse Regionfullmäktige 
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Valberedningens förslag
Kretsarnas nomineringar
Uppdragsredovisning
 
   
 
Protokoll
Styrelse 201210
Styrelse 201222
Styrelse 210114
Styrelse 210217
Styrelse 210311

Uppdaterad: