Regionsfullmäktige Byggnads MellanNorrland

Regionsfullmäktige är Byggnads MellanNorrlands högsta beslutande organ. Regionsfullmäktige består av ledamöter som valts av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs på fullmäktiges årsmöte.

Inför regionsfullmäktige möten så finns kallelse, dagordning, protokoll och andra handlingar tillängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till handlingarna.

Lösenordet får ledamöterna med den utskickade kallelsen.
(det kommer att komma ett nytt lösenord i kallelsen och ett sms)

Viktigt att du meddelar oss aktuella mobilnummer. 

OBS Som ersättare till regionsfullmäktige blir du personligt kallad av oss, om ordinarie ledamot ej kan närvara.

Regionfullmäktige är den 24 november 2022
Plats: Quality Hotell i Sundsvall
Mötet börjar kl 09:00 - 15:00


Kallelse 
Dagordning
Motioner
Motioner forts.
Byggnads 2030
Regionens Mål och handlingsplan 2023
Budget 2023
Nominering till förbundssekreterare

Protokoll

 

Uppdaterad: