Regionfullmäktige 211117

Regionsfullmäktige är Byggnads MellanNorrlands högsta beslutande organ. Regionsfullmäktige består av ledamöter som valts av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs på fullmäktiges årsmöte.

Inför regionsfullmäktige möten så finns kallelse, dagordning, protokoll och andra handlingar tillängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till handlingarna.

Lösenordet får ledamöterna med den utskickade kallelsen.
(det kommer att komma ett nytt lösenord i kallelsen och ett sms)

Viktigt att du meddelar oss aktuella mobilnummer. 

OBS Som ersättare till regionsfullmäktige blir du personligt kallad av oss, om ordinarie ledamot ej kan närvara.


Regionfullmäktige är den 17 november 2021 
Plats: Hallstabergets Hotell i Sollefteå
Mötet börjar kl 09:00 - 16:00

Kallelse och dagordning
Kallelse Regionfullmäktige 
Dagordning
Avsiktsförklaring  regioner i Norr
Kongressmotioner
Budget 2022
Budget 2022 - sammanställning
Kretsarnas förslag
Valberedningens förslag
Uppdragsredovisning
 
Protokoll
Styrelse 210415
Styrelse 210505
Styrelse 210617
Styrelse 210812
Styrelse 210909
Styrelse 211007
Regionfullmäktige 210324

Uppdaterad: