Regionsfullmäktige Byggnads MellanNorrland

Regionsfullmäktige är Byggnads MellanNorrlands högsta beslutande organ. Regionsfullmäktige består av ledamöter som valts av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs på fullmäktiges årsmöte.

Inför regionsfullmäktige möten så finns kallelse, dagordning, protokoll och andra handlingar tillängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till handlingarna.

Lösenordet får ledamöterna med den utskickade kallelsen.
(det kommer att komma ett nytt lösenord i kallelsen och ett sms)

Viktigt att du meddelar oss aktuella mobilnummer. 

OBS Som ersättare till regionsfullmäktige blir du personligt kallad av oss, om ordinarie ledamot ej kan närvara.

Om du varit på utbildning /möten kommer lönespecifikationen inte skickas per post. 
Lönespecifikationen från oss hämtar du på www.swedbank.se/edokument med bank-id.

Regionfullmäktige är den 28 november 2023
Plats: Quality Hotell i Sundsvall
Mötet börjar kl 09:00 - 15:00


Kallelse 
Dagordning
Kretsarnas nomineringar
Valberedningens förslag
Budget

Protokoll

 

Uppdaterad: