Skandinavisk välfärdskonferens 2016

Välfärdsstaten, arbetsvillkoren och demokratin är under press. Med denna bakgrund bjuder For Velferdsstaten in till Skandinavisk välfärdskonferens i Oslo den 14–15 november 2016. Katalys finns på plats och är med och samordnar konferensen.

Publicerad:

Välfärdsprofitörer med nordiska rötter vinner ökad ekonomisk och politisk makt. Våra gemensamma skattepengar kanaliseras till privata vinster istället för att gå till välfärden. Marknadiseringen av den offentliga sektorn genom så kallade New Public Management reformer har försvagat våra folkvaldas makt att styra samhällsutvecklingen. Arbetsrätt, kollektivavtal och deltagande ersatts av toppstyrning, lönsamhetshets och social dumpning.

Till Skandinavisk Välfärdskonferens kommer gäster, talareoch paneldeltagare främst från Danmark, Sverige och Norge – men även från den globala scenen. Vi ska se på de olika utvecklingslinjerna i de tre länderna, utbyta erfarenheter och analyser. Vad är likt och olikt? Hur är utvecklingen utanför Skandinavien? Vilka är motkrafterna? Vad är våra alternativ och lösningar, strategier och målsättningar? Vad kan vi samarbeta kring?

Konferensen tar sig an de viktigaste sociala och politiska motsättningarna:

  • De kommersiella intressenas intåg i välfärden
  • Marknadsstyrningen inom välfärden
  • Skärpt kamp i arbetslivet
  • Infrastruktur, energi och klimat
  • Handelsavtal och fria kapitalrörelser

Konferensen genomförs i samverkan mellan fackliga organisationer,
välfärdsallianser, tankesmedjor och organisationer från Danmark, Sverige och Norge.

Mer information och anmälan

Mer information om konferensen och praktiska upplysningar och hur man anmäler
sig finns på For Velferdsstatens hemsida. Deltagaravgiften
är NOK 1 500 och inkluderar konferensavgift samt lunch båda dagarna.

Program

Se dokumentet Skandinavisk välfärdskonferens 2016.

Uppdaterad: