Kollage på personer från Näta

Internationella kvinnodagen: Byggnads kvinnor kräver lika villkor!

"Vi kvinnor som jobbar som byggnadsarbetare har marknadens mest jämställda löneavtal. Även fast vi har samma lön som männen har vi inte samma villkor. Vi vill bli sedda för de byggnadsarbetare och människor vi är, inte för de kön vi har. Där har vi en lång bit kvar".

Publicerad:

Det skriver idag, på internationella kvinnodagen, styrgruppen för Byggnads kvinnliga nätverk, Näta, i en debattartikel med åtta krav riktade mot arbetsgivarna.

Vi byggnadsarbetare har genom vår kampanj "Stoppa machokulturen" börjat rannsaka oss själva. Bollen har sats i rullning, nu går den inte att stoppa! Vi är inte perfekta, men det går framåt.

Samtidigt finns det mängder av arbetsgivare inom byggbranschen som dagligen bryter mot diskrimineringslagen. Deras branschorganisationer går ut och uppmanar tjejer att söka bygg- och anläggning, medan medlemsföretagen vägrar att ta emot kvinnliga lärlingar, ser genom fingrarna med glåpord och sexistiskt klotter och tycker inte att de har tid för fortbildningar inom psykosocial arbetsmiljö. Snacka om dubbla budskap.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att lagar och regler efterföljs och detta måste tas på största allvar. Att det finns chefer som sprider fördomar, befäster gamla könsroller och ger kvinnor och män olika möjligheter måste få ett slut! Det är diskriminering och ett arbetsgivaransvar.

Nätas åtta krav handlar om verklig nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling, likabehandlingsplan, avsluta kontrakt med underentreprenörer som beter sig illa, kompetensutveckling för personal och chefer, kanaler där en kan anmäla fall, representation, könsneutralt språk på arbetsplatserna samt i dokument och bestämmelser.

Läs hela debatten här: Byggnads kvinnor kräver lika villkor!

Byggnads kvinnliga nätverk - Näta

Är du kvinna i byggbranschen? Då kan du bli aktiv i Näta, Byggnads kvinnliga nätverk! Näta finns för att stötta, stärka och behålla tjejer i byggbranschen. Nätverket är en gemensam mötesplats där du och andra byggkvinnor kan träffas för att utbyta erfarenheter, nätverka och utbilda er.

Så här arbetar Byggnads för jämställdhet – bland annat:

  • Det viktigaste vi gör är det dagliga fackliga arbetet på regional och lokal nivå - förhandlingar med arbetsgivare och genomförande av likabehandlings-utbildningar för förtroendevalda och personal. Arbetsmiljö är en av fackets viktigaste frågor och där diskriminering och trakasserier handlar om psyko-social arbetsmiljö.
  • Byggnads har sedan 2014 jämställdhetsansvariga i samtliga 11 regioner och ett särskilt nätverk för kvinnliga medlemmar. Näta, som nätverket heter, är ett viktigt stöd för de kvinnor i branschen och en blåslampa mot både arbetsgivare och Byggnads som organisation.
  • Sedan 2015 driver Byggnads tillsammans med Byggcheferna kampanjen Stoppa machokulturen, för att ändra jargongen på arbetsplatserna. Kampanjen innefattar annonsering, filmer, utbildningar, tryckt material samt ett spel om vad som är okej och inte att säga till en arbetskamrat.
  • Vi engagerar oss på flera sätt, tillsammans med arbetsgivarna och själva, för att påverka yrkesutbildningarna att bli bättre på jämställdhet.
  • Förra året på 8 mars bar Byggnads styrelse pussy hats för att solidarisera med kvinnorna i branschen och för att visa att både kvinnor och män behöver jobba för jämställdhet. För Byggnads är detta ett långsiktigt arbete som drivs av styrelsen, men framförallt av fackligt aktiva kvinnor som på olika sätt verkar för ökad jämställdhet på arbetsplatserna.
Uppdaterad: