Företagshälsovård

Här kan du ladda ner Byggnads företagshälsovårdspolicy. Policyn riktar sig till dig som är medlem.

Policyn är framtagen av en central MB-ledamot och representanter från regioner och förbundskontor. Policyn är fastställd av förbundsstyrelsen.

  • Företagshälsovårdspolicy (1,12 MB)

    Policyn beskriver vilka krav vi ställer på ett bra företagshälsovårdsvatal så att arbetsmiljöavtalet uppfylls, och så att du som medlem får ett inflytande över innehållet i avtalet.

Uppdaterad: