Byggnads och VVS-företagen har växlat yrkanden

Idag växlar Byggnads och VVS-företagen avtalsyrkanden på Teknikinstallationsavtalet VVS- och Kyl. Byggbranschen går som tåget och Byggnads ser flera möjligheter att utveckla kollektivavtalet till ett modernt och framtidssyftande avtal som välkomnar alla.

Publicerad:

– Vi fortsätter arbetet för en jämställd byggbransch. Idag saknar gravida kvinnor rätt till full havandeskapslön i kollektivavtalet. Det ska vi förändra. Ska vi locka fler kvinnor till byggbranschen är det en självklarhet, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

– Vi ska stärka arbetstagarnas rätt till sammanhållen nattvila, och se till att få upp lönerna för de som tjänar minst, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Viktigaste yrkanden i korthet:

  • Sammanhängande nattvila för arbetstagare i beredskapstjänst.
  • Tidsbegränsningen på havandeskapslön tas bort.
  • En pension att leva på.
  • En timma till i arbetstidsförkortning.
  • Högre lön för de som tjänar minst.
Uppdaterad:
Kategorier: