Strejk 2016

Bra att veta vid strejk

I Sverige är det förhållandevis lugnt på arbetsmarknaden och det blir sällan strejk eller lockout. Det beror bland annat på att både fack och arbetsgivare är välorganiserade.

Rätten för parterna att använda strejk, lockout och andra stridsåtgärder är inskriven i grundlagen (regeringsformen). Av tradition är inställningen att så långt möjligt försöka lösa konflikter mellan parterna. Men ibland är positionerna så låsta att öppna arbetskonflikter har brutit ut.

För Byggnads är det viktigt att stridsåtgärderna är effektiva och välorganiserade. Att alla medlemmar ställer upp ökar möjligheterna till en snabb och bra uppgörelse.

Blir det konflikt kommer Byggnads att se till att du som medlem får den information du behöver om varför, vilka arbetsplatser det gäller och vem som omfattas. Men generellt gäller detta:

Innan strejken börjar

 • Håll dig uppdaterad. En strejk kan avblåsas strax innan den är tänkt att börja.
 • Se till att Byggnads har rätt kontaktuppgifter till dig. Det ändrar du under Mina sidor.

På strejkdagen

 • Gå först till din arbetsplats. Där finns en kontaktperson som ger dig mer information.
 • För att få konfliktersättning måste du första strejkdagen också bege dig till närmsta Byggnadskontor för att få ett konfliktkort. Får du förhinder måste du kontakta kontoret. 
 • Du måste ha varit medlem i Byggnads och betalat din medlemsavgift under minst tre månader för att få rätt till ersättning vid en eventuell konflikt. Har du varit medlem en kortare tid behöver du ta kontakt med Byggnads i din region.
 • Om du inte blivit utsedd till strejkvakt eller har fått andra uppgifter kan du sedan gå hem. Byggnads måste dock kunna i komma i kontakt med dig när du är hemma.

Under konflikten

 • När strejken väl är påbörjad ska ingen arbeta på arbetsplatsen eller företaget som är uttaget i strejk.
 • Byggnads måste kunna komma i kontakt med dig under tiden som strejken pågår.
 • Håll dig uppdaterad om när du ska återvända till arbetsplatsen. Ibland kan arbetet dra igång igen med kort varsel.

Konfliktersättningen

 • För att få konfliktersättning måste du första strejkdagen ta dig till närmsta Byggnadskontor för att fylla i konfliktkortet. Kortet räcker i 14 dagar, sedan måste du uppsöka Byggnads kontor för ett nytt kort. 
 • Strejkersättningens belopp styrs av Byggnads stadgar.

När strejken är över

 • Håll dig uppdaterad om när du ska återvända till arbetsplatsen. Ibland kan arbetet dra igång igen med kort varsel.
 • När strejken är över ska du lämna tillbaka konfliktkortet till Byggnads regions- eller lokalkontor för att få den ersättning du har rätt till. Tänk på att kortet är en värdehandling.

Mer information

Uppdaterad: