Regionsfullmäktige Byggnads MellanNorrland

Regionsfullmäktige är Byggnads MellanNorrlands högsta beslutande organ. Regionsfullmäktige består av ledamöter som valts av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs på fullmäktiges årsmöte.

Inför regionsfullmäktige möten så finns kallelse, dagordning, protokoll och andra handlingar tillängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till handlingarna.

Lösenordet får ledamöterna via sms.

Viktigt att ni meddelar oss ert aktuella mobilnummer. 

OBS Som ersättare till regionsfullmäktige blir du personligt kallad av oss, om ordinarie ledamot ej kan närvara.

Kallelse 2017-11-26 
Dagordning
Budget 2018
 
Budget i siffror 2018 
Budget 2018 - Beslutsunderlag
Målplan 2018 
Målplan 2018 - Beslutsunderlag
Facklig Politiskt arbete 2018  
Kretsverksamheten 2018 
Valberedningens förslag till avtalsråd 
Valberedningens förslag till kongressombud


Kongressmotioner 2018


Protokoll 2017:

Regionsfullmäktige årsmötes protokoll 170326
Styrelseprotokoll 170309
Styrelseprotokoll 170406
Styrelseprotokoll 170503
Styrelseprotokoll 170816 
Styrelseprotokoll 170920

Uppdaterad: